ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кабінет Міністрів України

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна. Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби масової інформації подають до 1 березня до Міністерства молоді та спорту України.

Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Кабінет Міністрів України присуджує щороку до Дня науки п’ять Премій.

Підприємства, установи та організації (далі - заявники) подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук клопотання про присудження Премії. Під час присудження Премії враховується: практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому; кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, в тому числі нових робочих місць у високотехнологічних галузях; наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його використання у процесі впровадження інноваційної технології; відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності; кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі; кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій