ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Робочі програми навчальних дисциплін (207 – ВБА)

Пам'ятка здобувачу

Навчальні дисципліни циклу загальної підготовки

Аспірантський дослідницький семінар 2019

Розробка дисертаційного проекту 2019

Філософія

Філософія науки 2019

Іноземна мова

Іноземна мова професійного спрямування 2019

Педагогіка вищої школи

Педагогіка вищої школи 2019

Педагогічна практика

Педагогічна  практика 2019

Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності

Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності 2019

Інформаційні системи та комп’ютерні технології у науковій діяльності

 

Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки

Сучасні світові тенденції технології виробництва продукції рибництва

Сучасні світові тенденції технології виробництва продукції рибництва 2019

Методологія та організація наукових досліджень в рибництві

Методологія та організація наукових досліджень в рибництві 2019

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві

Інформаційні системи та комп'ютерні технології у науковій діяльності 2019

 

Навчальні дисципліни циклу вільного  вибору здобувачів вищої освіти

Культура наукової української мови

Моніторинг селекційних процесів

Моніторинг селекційних процесів 2019

Загальна гістологія та ембріологія риб

Загальна гістологія та ембріологія риб 2019

Інтенсивні технології в аквакультурі

Інтенсивні технології в аквакультурі 2019

Лабораторні (спеціальні) методи досліджень

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження 2019

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві 2019

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів 2019

 

Силабуси 

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів

Загальна гістологія та ембріологія риб

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження

Сучасні світові тенденції виробництва продукції рибництва

Інтенсивні технології в аквакультурі

Інформаційні системи та комп'ютерні технології у науковій діяльності

Моніторинг селекційних процесів

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві