ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Робочі програми навчальних дисциплін (051 – Економіка)

Навчальні дисципліни циклу загальної підготовки

Філософія

Іноземна мова

Методологія та організація наукових досліджень

Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності

Педагогіка вищої школи

Робоча програма педагогічної практики

 

Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки

Спеціальність «Економіка»

Методика дослідної справи в економіці

 

Навчальні дисципліни циклу вільного вибору здобувачів вищої освіти

Інформаційні системи та комп’ютерні технології у науковій діяльності

Медіаосвіта та медіаграмотність

Культура наукової української мови

Організація вибіркових досліджень

Сучасні економічні теорії

Поведінкова економіка

Організація управління аграрною економікою

Економіка підприємств аграрного сектору

Методологія формування та реалізації фінансової політики

Стратегічне управління

 

Обов’язкові компоненти (ОК)

Методологія та організація наукових досліджень 2019

Філософія науки 2019

Розробка дисертаційного проекту 2019

Аспірантський дослідницький семінар 2019

Іноземна мова професійного спрямування 2019

Інформаційні системи та комп’ютерні технології у науковій діяльності 2019

Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної  власності 2019

Педагогіка вищої школи 2019

Аграрна економіка 2019

Спеціальність «Економіка» 2019

 

Вибіркові компоненти (ВК)

Глобальна економіка 2019

Медіаосвіта та медіаграмотність 2019

Сучасна економічна політика 2019

Сучасні економічні теорії 2019

Поведінкова економіка 2019

Стратегічне управління 2019

 

Практична підготовка

Педагогічна практика