ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Книгозабезпечення навчальних дисциплін 

Перегляд навчальної літератури з дисциплін у базі даних «Книгозабезпечення навчальних дисциплін» наукової бібліотеки ХДАЕУ 

Використовуючи можливості нових технологій, наукова бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою бази «Книгозабезпечення навчальних дисциплін». Її наповнює і редагує відділ комплектування та наукової обробки документів у міру того, як відбуваються зміни в дисциплінах кафедр університету в поточному навчальному році.  

У базі даних можна переглянути перелік літератури, який пропонується до дисципліни, де вказується АВТОР та НАЗВА підручника (посібника), РІК видання, МОВА, ВИДАВНИЦТВО та КІЛЬКІСТЬ ПРИМІРНИКІВ кожного видання, які налічуються у фонді наукової бібліотеки. Якщо підручник (посібник) має електронний варіант з відкритим доступом, то надається гіперпосилання.  

Так, для того, щоб отримати «Список літератури з дисципліни», необхідно вибрати: ФАКУЛЬТЕТ – СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ДИСЦИПЛІНУ.  

Таким чином ви маєте можливість сформувати список літератури з конкретно заданими параметрами: за мовою (наприклад: українська мова) та роками видання (наприклад: 2015-2021) та ін... Згідно запиту і надається інформація. Дану інформацію можна побачити і скачати/роздрукувати з робочого місця на кафедрі, або вдома, що є досить зручним для студента/викладача.  

Розміщено Базу даних на Web-сайті ХДАЕУ (http://www.ksau.kherson.ua/nnb/studentu2.html), послідовно зайдіть по розділам: 

  • НАУКА –
  • НАУКОВА БІБЛІОТЕКА –
  • СТУДЕНТУ –
  • ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ХДАЕУ –
  • КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ    

 Інструкція з пошуку інформації у базі даних «Книгозабезпечення навчальних дисциплін» у програмі Microsoft Excel 

Використовуйте Автофільтр у Excel, щоб відобразити потрібні дані та приховати решту. Коли ви фільтруєте дані в діапазоні клітинок або таблиці, можна повторно застосувати фільтр, щоб отримати оновлені результати, або очистити фільтр, щоб відобразити всі дані.

1. На вкладці Дані виберіть пункт Фільтр

  

2. Виберіть будь-який стовпчик в діапазоні (дивлячись за якою ознакою ви будете шукати): Спеціальність, Дисципліна, Автор, Назва підручника (посібника), Рік видання, Мова, Видавництво.
3. Виберіть стрілку заголовка стовпця, для стовпця, який потрібно відфільтрувати.
4. Натисніть кнопку OK.
5. Якщо фільтрація включена, досить клацнути стрілку в заголовку стовпця.

Замовлення літератури 

Шановні завідувачі кафедрами, викладачі та співробітники університету!

Пропонуємо скопіювати бланк заявки на придбання літератури для забезпечення навчального процесу, роздрукувати, заповнити, затвердити та подати до відділу комплектування, наукової обробки літератури та наукометрії (гол. корп., 1 поверх).

Порядок і умови виконання заявок для комплектування бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ХДАЕУ

Бібліотека приймає від викладачів університету замовлення на придбання видань та документів, що відповідають профілю комплектування бібліотечного фонду. Бібліотека здійснює закупівлю:

–        видань наукового характеру (монографії, збірники статей та ін.)

–        видань довідкового характеру (довідники, словники, енциклопедії)

–        підручників та навчальних посібників для забезпечення навчального процесу

–        періодичних видань

Кількість навчально-методичної літератури замовляють відповідно до кількості студентів з розрахунку (згідно з додатком до наказу МОН №26 від 19.01.2006 р.):

–        цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1(кн.):2(студ.);

–        цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1:2;

–        цикл фахових дисциплін – 1:1;

–        додаткова література – 1:5.

Згідно чинних Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері  вищої освіти    { В редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  N 1377 ( z1448-11 ) від 29.11.2011 }, Розділ 5. Інформаційне  забезпечення. п.2.2.2.

«Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за  наявності одного підручника  (посібника)  за  списком  літератури,  рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів».  1:3

Перед оформленням замовлення на придбання літератури доцільно:

–         перевірити наявність видання в бібліотечному фонді через Електронний каталог 

–         узгодити перелік видань на кафедрі.

Замовлення повинно бути засвідчено підписом завідуючого кафедри  та узгоджено ректором ХДАЕУ. 

При покупці перевага віддається виданням останніх 3-х років. 

Бібліотека залишає за собою право коригувати екземплярність літератури, що купується за заявками, з урахуванням читацького попиту і аналізу потреб навчального процесу. Кількість примірників корегується бібліотекою за затвердженими принципами комплектування фонду учбової бібліотеки використовуючи показники книгозабезпечення на час комплектування та беручи до уваги особливості видань, читацьке призначення, кількість студентів, що водночас вивчають  дисципліну. 

Замовлення на навчальну, наукову літературу та періодичні видання можна подавати протягом року з урахуванням  потреб навчального процесу. Передплата періодичних видань здійснюється  1 раз на рік у 3-му кварталі.

Всі подані Вами заявки є важливим перспективним інструментом для повного, науково-обґрунтованого і оперативного комплектування книжкового фонду, фонду періодичних, електронних та ін. видань відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Шановні викладачі!

Щоб краще орієнтуватися у книжковому просторі, ми підготували список з гіперпосиланнями на електронні адреси провідних українських видавництв. Коротка інформація про напрямки роботи допоможе вам обрати те чи інше видавництво. Радимо постійно переглядати прайс-листи з метою своєчасного забезпечення новою літературою навчальних дисциплін. 

Будемо раді новим замовленням та плідній співпраці!


УКРАЇНСЬКІ  ВИДАВНИЦТВА

Ознайомитись з каталогами періодичних видань в режимі он-лайн можна 
на сайті Державного підприємства «Преса»
  


Видавництво «Академвидав», «Академія»

https://academia-pc.com.ua/ 

Спеціалізуються на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі. Основні дисципліни — літературознавство, мовознавство, філософія, логіка, етика, релігієзнавство, політологія, психологія, соціологія, історія, педагогіка, ділові комунікації, економіка, менеджмент, географія, екологія, математика, хімія та ін.


Видавництво «Алерта»

http://www.alerta.kiev.ua/ 

Основними напрямками діяльності є видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.


Видавництво «Альтерпресс» 

 http://www.alterpress.com.ua/

Видання учбової літератури з дизайну, туризму, діловодства, комунікацій.


Видавництво «БаК»

http://www.bak.lviv.ua/ 

Видавництво "БаК" спеціалізується на виданні: - Художньої - Наукової - Науково-популярної - Довідкової літератури.  


Видавництво «Вища школа»

http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Vishcha_shkola.html 

Видавництво випускає підручники, посібники з усіх галузей знань для старшокласників, учнів коледжів, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. У видавництві опрацьовують літературу з економіки і фундаментальних наук, філології і суспільних наук, природничих наук і медицини. Особлива увага приділяється створенню підручників і навчальних посібників з нових дисциплін, передбачених навчальними програмами. 


Видавничий дім «Дакор»

https://dakor.kiev.ua/

Видавничий дім «Дакор» готує до видання підручники, навчальні посібники, хрестоматії, монографії, науково-практичну літературу, словники, довідники із різних галузей знань, адресовані студентам  вузів, аспірантам, науковцям, видаємо практичну літературу для працівників слідчих та судових органів, адвокатів та юристів-практиків. 


Видавничий Дім «Слово»

www.Slovo.kiev.ua

Видавничий Дім «Слово» – компанія, що займається виданням та розповсюдженням навчальної літератури для ВУЗів та інших навчальних закладів.


Видавництво «Дух і літера»

https://duh-i-litera.com/

Видавництво ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків.  

Видавництво «Знання України»

www.znannia.com.ua 

Товариство «Знання України» — відома просвітницька громадська організація, заснована в 1948 році, мета якої — поширення у суспільстві наукових знань, досягнень національної та світової культури, активне сприяння духовному і соціальному розвиткові України. Спеціалізується на виданні переважно підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів із різних галузей: економіки, політології, медицини, соціології, філософії, педагогіки, історії, правознавства, статистики, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського та фінансового обліку, реклами, української й англійської мов, математики, а також технічних спеціальностей.


Видавництво «Кальварія»

http://calvaria.org.ua/ 

Найкращі взірці актуальної української прози та поезії, Знакові твори сучасної та класичної світової літератури, Фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів та політологів, Культовий часопис текстів і візій "Четвер".


Видавництво «Каравела»

 www.caravela.kiev.ua 

Видавництво «Каравела» працює на книговидавничому ринку України понад 15 років. Спеціалізується на   виданні підручників і навчальних посібників для ВНЗ з економічних, гуманітарних, природничих та технічних  наук (історія, соціологія, політологія, філософія, педагогіка, психологія, право, екологія, хімія, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, електротехніка, електроніка, економіка, менеджмент та ін.).


Видавництво «Книги – ХХІ»

http://www.books-xxi.com.ua/ 

Видавництво «Книги – ХХІ» на горизонтах українського книжкового ринку з’явилося порівняно недавно. Перші видавничі кроки розпочало у червні 2004 року. Спеціалізується на виданні та розповсюдженні навчальної літератури українською мовою з економіки, інформатики, туризму, історії, філології. Авторами підручників, навчальних посібників, наукових досліджень, хрестоматій тощо є викладачі-науковці вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.


Видавництво «Кондор»

www.condor-books.com.ua 

 Компанія була заснована у 2001 році. Протягом цього часу не одне покоління студентів, учнів професійно- технічних закладів, коледжів, а також школярів та абітурієнтів підкорюють наукові вершини за підручниками та навчальними посібниками цього видавництва. Тематика літератури: економіка промисловості і сільського господарства, фінанси та банківська справа, юриспруденція, культура і мистецтво, туризм, медична та технічна література. Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.


Видавництво «Либідь»

http://www.lybid.org.ua/vydavnytstvo 

Сьогодні «Либідь» є провідним видавництвом, що спеціалізується на випуску навчальної, наукової та довідкової літератури з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.


Видавництво «Ліра-К»

http://lira-k.com.ua/ 

Видання підручників, навчальних посібників, наукових видань з усіх галузей знань для студентів вищих навчальних закладів. 


Видавництво «Літопис»

http://www.litopys.lviv.ua/ 

Ми перекладаємо і видаємо знану у світі інтелектуальну літературу різного спрямування, знайомимо українського читача з вершинами світової гуманістичної думки. Своєю працею ми прагнемо розвивати й поширювати ідеї толерантності, віднаходити взаєморозуміння, зберігати і пропагувати європейську культурну спадщину в Україні й українську - у світі.


Видавництво «Львівська політехніка»

http://vlp.com.ua/about 

Видає навчальну, наукову, довідкову, навчально- методичну літературу (підручники, посібники, монографії, конспекти лекцій, довідники, словники, навчально-методичні матеріали) для забезпечення навчального процесу у Львівській політехніці та багатьох навчальних закладів України. Зокрема, великий попит існує на видання з технічних і комп’ютерних наук, економіки, будівництва, архітектури.


Видавництво «Магнолія»

http://www.magnolia.lviv.ua/ 

Львівська видавнича фірма “Магнолія-2006″ увійшла в книжковий світ України лише декілька років тому. Та сьогодні її видавничу продукцію, яка виробляється на власному сучасному поліграфічному устаткуванні, можна побачити в бібліотечних фондах майже всіх вищих закладів освіти України I, II, III, IV рівнів акредитації. Це, в основному, підручники і навчальні посібники, написані рідною мовою. Тематики: навчальна література з суспільно-гуманітарного, економічного, природничо- технічного та медичного напрямків.


Видавництво «МАУП»

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/vidavnictvo-maup.html 

Засноване водночас з МАУП. Спеціалізується на випуску оригінальної навчальної літератури, адаптованої до реальних умов економіки та суспільного життя. На його рахунку понад 400 найменувань видань - підручників, монографій, навчальних посібників з питань управління персоналом, менеджменту та бізнесу, економіки, права, педагогіки, психології та соціології, багато з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Серед авторів - відомі українські вчені з різних наукових сфер. 


Видавництво «Навчальна книга-Богдан»

www.bohdan-books.com 

Навчальна книга – Богдан" уже майже 20 років працює над забезпеченням потреб національної школи і вузу у навчальній літературі, створюючи нові оригінальні підручники, словники, методичні посібники, довідники та енциклопедичні видання, що відповідають сучасним світовим та державним стандартам. 


Видавництво «Наукова думка»

www.ndumka.kiev.ua 

Засноване наприкінці 1922 року видавництво «Наукова думка» Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою. З 2006 року надано статус науково-виробничого підприємства. Працює за напрямом фундаментальних та узагальнювальних наукових монографій українських учених, видає найкращі твори історико-культурної спадщини українського народу.


 Видавництво «Нова книга»

www.novaknyha.com.ua 

Видавництво активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України. Комплектує бібліотеки навчальних закладів усіх рівнів акредитації з питань медицини, технічних наук, сільського господарства, харчової і переробної промисловості, культури та мистецтв.


 Видавництво «Новий світ – 2000»

http://www.novsv2000.com.ua/index.php?c=main 

Львівське видавництво «Новий Світ-2000» працює на ринку України вже 15 років. Видавництво спеціалізується виключно на підготовці та виданні навчальних підручників та посібників, словників та довідників для студентів технікумів, коледжей, інститутів, університетів. Широкою є тематична направленість. Це навчальна література з філософії, соціології, економіки, політології, права, історії, техніки та інформатики. Усі видання мають гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.


 Видавництво «Нора-Друк»

https://nora-druk.com/

Науково-технічна та учбова література у галузі сільського господарства, медицини, економіки та педагогіки; художня та художньо-публіцистична література. 


Видавництво «Олді-плюс»

https://oldiplus.ua/

Видавництво вже 20 років є лідером серед українських видавництв наукової книги, підручників, навчальних посібників, монографій, наукової періодики і т д.


Видавництво «Основа»

http://osnova.com.ua/
 
«Основа» – це сучасне підприємство, яке існує на книжковому ринку України вже деcять років. За цей час видано більш як 196 найменування книг загальним тиражем понад 1700 тисяч примірників.

 
Видавничий дім «Панорама»

http://www.vdpanorama.com/

Упродовж десяти років видавництво посіло чільне місце на українському книжковому ринку, видало понад 500 найменувань книг різноманітного спрямування - довідкового, художнього, наукового, науково-популярного, навчального і дитячого.. У тематичному плані видавництва є праці науковців вищих навчальних закладів Львова - Національного університету “Львівська Політехніка”, Українського державного лісотехнічного університету, Львівського національного університету ім. І.Франка, а також рукописи вчених західного реґіону України. 


Видавництво «Патерик»

https://vidavnitstvo-paterik.uaprom.net/ 

Видавництво «Патерик» пропонує літературу видавництв України та зарубіжжя, тематика яких: економіка, право, гуманітарні науки, художня література тощо. А також прайс книг на електронних носіях, що містить понад 30 000 назв навчальних, інформаційних та аудіо-видань.  


Видавництво «Право»

http://pravo-izdat.com.ua/ 

Понад 20 років забезпечує юридичною літературою навчальні заклади та наукові установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в установах і організаціях та на підприємствах різних форм власності.


Видавництво «Просвіта»

http://vcprosvita.com.ua/ 

Запорізьке видавництво «Просвіта», спеціалізується на підготовці та виданні навчальної літератури - підручників, посібників для середніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів України. 


Видавництво «Профкнига»

https://profbook.com.ua/ 

На книжковому ринку України з 2001 року. Майже 10 років команда працює з літературою технічного, професійного та наукового спрямування. Серед партнерів - найбільші бібліотеки України, підприємці та видавництва. Література за розділами: Агро, Харчова промисловість, Будівництво, Економіка, Бізнес, Туристична діяльність, Інформаційні технології, Промисловість, Право, Природничі науки, Гуманітарні науки та ін.. 


Видавництво «Ранок»

https://www.ranok.in.ua/ 

Видавництво «Ранок» плідно працює в галузі освіти, створивши за цей час велику кількість навчально-методичної літератури для вчителів та учнів. 


Видавництво «Університетська книга»

http://www.book.sumy.ua/about 

Основна спеціалізація - випуск наукової та навчальної літератури для вищих навчальних закладів. Видається якісна література з різних галузей знань. Марка видавництва добре знайома науковцям, викладачам і студентам. 


Видавництво «Центр навчальної і практичної літератури»

www.cul.com.ua 

 Найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.


Видавництво «Юрінком Інтер»

http://yurincom.com/ 

Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою правоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи. 


«Издательский дом Виниченко»

http://izdomvin.ucoz.ua/index/prajs/0-7 

Рік заснування 1999. Спеціальна література, наукова і навчальна література за розділами: Агрономія, Рослинництво, Грунтоведення, Органічне землеробство, Екологія, Зрошення, Землеробство, Садівництво, Овочівництво, Тваринництво, Птахівництво, Кормовиробництво та ін..