ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Практика

Херсонський державний аграрно-економічний університет дбає про якість та інноваційність у підготовці фахівців, орієнтується на новітні методики навчання та розширює зв’язки зі стейкхолдерами, формуючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання здобувачів вищої освіти, виховуючи лідерів-новаторів.

Практичне навчання за кордоном є сприяння інтеграції аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплених теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки, оволодіння передовими технологіями, вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи.

 

Положення ХДАЕУ «Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти»

Бази практик

Програми практик та стажувань за кордоном