ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Правила прийому

Правила прийому з додатками

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті в 2024 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або освітнього ступеня магістра, для здобуття освітнього ступеню магістра у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 5. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 6. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 7. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 8. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 – 200

Додаток 9. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 10. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу

Додаток 11. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7

Додаток 12. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Додаток 13. Порядок акредитації представників засобів масової інформації у приймальній комісії Херсонського державного аграрно-економічного університету

Додаток 14. Правила прийому до аспірантури та докторантури Херсонського державного аграрно-економічного університету в 2024 році