ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Освітні програми

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ у 2022 році здійснює набір за ступенями вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» і «Доктор наук» та за спеціальностями: 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

(термін навчання 1 рік 10 місяців, початковий рівень вищої освіти)

Геодезія та землеустрій

Облік і оподаткування

Право

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

БАКАЛАВР

(термін навчання 3 роки 10 місяців, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти):

Агроінженерія

Агрономія

Захист і карантин рослин

Садівництво та виноградарство

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Харчові технології

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (Магістр)

Екологія

Технології захисту навколишнього середовища

Лісове господарство

Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

Науки про Землю

Архітектура та містобудування

Дизайн

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Туризм

Готельно-ресторанна справа

Економіка

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Облік і оподаткування

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент інформаційних технологій (освітня програма)

Підприємництво та торгівля

Публічне управління та адміністрування

Фізична культура і спорт

МАГІСТР

(термін навчання 1 рік 4 місяці, другий (магістерський) рівень вищої освіти):

Агрономія

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Харчові технології

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Науки про Землю

Екологія

Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Економіка

Облік і оподаткування

Менеджмент

Підприємництво та торгівля

Публічне управління та адміністрування

Професійна освіта (Економіка) 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ(аспірантура)

(термін навчання 4 роки, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти):

Агрономія

Водні біоресурси та аквакультура

Економіка

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

ДОКТОР НАУК (докторантура, науковий рівень):

Агрономія

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва