ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Сектор забезпечення якості освіти є структурним підрозділом навчально-методичного відділу Херсонського державного аграрно-економічного університету, що здійснює моніторинг та аналіз якості освіти, освітньої та академічної діяльності університетської спільноти, дотримання засад академічної доброчесності, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління щодо підвищення якості надання освітніх послуг та є складовим елементом системи внутрішнього забезпечення якості.

Мета діяльності сектору – побудова відкритого гармонізованого та структурованого комунікативного освітнього простору для отримання здобувачами вищої освіти високоякісних програмних результатів навчання, формування загальних та фахових компетенцій, набуття Soft skills європейського рівня.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:

  • сприяння реалізації місії політики та цілей ХДАЕУ у сфері підготовки конкурентоспроможних фахівців, отримання програмних результатів навчання;
  • забезпечення кореляції завдань системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті з процедурами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні;
  • здійснення моніторингу освітньої діяльності та забезпечення внутрішнього контролю якості освіти в університеті;
  • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
  • проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, викладачів, працедавців та інших груп стейкхолдерів;
  • залучення здобувачів вищої освіти до формування академічної культури;
  • формування рейтингу науково-педагогічних працівників за відповідними індикаторами якості;
  • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідженнях науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти;
  • здійснення функцій інформаційного менеджменту для консолідації зусиль кафедр і структурних підрозділів в політиці забезпечення якості освіти в Університеті.