ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ

Положення техникума

Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету був створений у 1964 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1964 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 13 серпня 1964 р.,  як Скадовський радгосп-технікум. У 1993 році радгосп-технікум був підпорядкований Міністерству сільського господарства і продовольства України і був реорганізований у Скадовський сільськогосподарський технікум. У 1997 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України №120 від 17 червня 1997 р. "Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів" був ліквідований як юридична особа і увійшов на правах структурного підрозділу до складу Херсонського державного аграрно-економічного університету. 

Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ 

Місцезнаходження коледжу: 75705, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області.

Основними напрямами діяльності коледжу є: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов‘язаннями висококваліфікованих фахівців для підприємств агропромислового комплексу; курсова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка робітничих  кадрів; фінансово-господарська діяльність.

Відповідно до рішення МАК від 16 вересня 1993р., протокол N6, колегії Міносвіти України від 29 вересня 1993р., протокол N16/5, ДАК від 6 липня 1999 р.  протокол № 22 та рішенням ДАК від 22.06.2004  Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право готувати фахових молодших бакалаврів за такими напрямами і спеціальностями:

освітня програма – "Виробництво і переробка продукції рослинництва";

освітня програма – "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

Навчання на очній формі коледжі ведеться за навчальними планами. 

За час існування навчального закладу було підготовлено близько 6,5 тисяч фахівців сільського господарства.

Директор коледжу з квітня 2008 року Гончарський Іван Львович.

Протягом останніх років керівництво коледжу надає значну увагу розвитку навчально-матеріальної бази, створенню належних побутових умов для студентів і персоналу, що сприяє виконанню державного замовлення на підготовку фахівців та плану їх випуску.

У 2021 р. зроблено капітальний ремонт гуртожитків, модернізовано студенську їдальню, оновлено бібліотечний фонд, оновлено навчальні аудиторії, кабінет військової підготовки та кабінет ПК коледжу.

Інтеграційні зв‘язки з  Херсонським державним аграрно-економічним університетом

забезпечують ступеневу підготовку випускників коледжу у відповідності з чинним законодавством.

 

Свято осені в Скадовському коледжі

 

Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету