ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Правила прийому

Правила прийому з додатками

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті в 2023 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 6. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 7. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 8. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 9. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту

Додаток 10. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 11. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 12. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури та докторантури Херсонського державного аграрно-економічного університету в 2023 році

Додаток 14. Порядок акредитації представників засобів масової інформації у приймальній комісії Херсонського державного аграрно-економічного університету