ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Академічна мобільність

 

Академічна мобільність – це можливість для учасників освітнього процесу (студентів, аспірантів, викладачів) навчатися, викладати, стажуватися або проводити наукові дослідження в іншому закладі вищої освіти або науковій установі, як в Україні, так і за кордоном.

Існує два основних типи академічної мобільності:

Внутрішня: переміщення в межах України, наприклад, з одного університету в інший.

Міжнародна: переміщення за кордон, наприклад, навчання в іноземному університеті за програмою обміну.

Академічна мобільність може мати багато переваг, таких як:

Отримання нових знань і досвіду: можливість навчатися за іншими програмами, використовувати нове обладнання, знайомитися з іншими методиками викладання та дослідження.

Підвищення конкурентоспроможності: знання іноземних мов, досвід навчання та роботи в іншому середовищі роблять випускників більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Розширення особистих горизонтів: знайомство з новими культурами, людьми, мовами, розширення кругозору.

Академічна мобільність – це чудовий шанс для українських студентів та викладачів отримати нові знання та досвід, розширити свій кругозір та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

 

Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text

 

Положення про порядок організації та релізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу http://surl.li/qsioy