ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Основні завдання відділу

  • організація навчально-методичної роботи у напрямку вдосконалення ступеневої системи навчання;
  • планування, організація і контроль освітнього процесу з метою забезпечення безперервності професійної освіти майбутніх фахівців;
  • аналіз і вдосконалення організації навчального процесу;
  • облік і раціональний розподіл аудиторного фонду університету;
  • організація та контроль за навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу;
  • інформаційно-консультативна і практична допомога структурним підрозділам Університету;
  • формування обсягів навчального навантаження кафедр та контроль за його розподілом між кафедрами та науково-педагогічними працівниками;
  • організація, планування і керівництво навчальною, виробничою та переддипломною практиками здобувачів вищої освіти тощо.