ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Підвищення кваліфікації керівних кадрів Херсонського державного аграрно-економічного університету

 

Нещодавно завершилися курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів», що їх в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» пройшли к.с.-г.н., доцент, в.о.завідувача кафедри рослинництва та агроінженерії агрономічного факультету Микола ІВАНІВ та доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора В.Ю. Пилипенка факультету рибного господарства та природокористування Віталій ПІЧУРА.

Співробітники прослухали курс лекцій, практичних занять, сумлінно виконували домашні завдання та захистивши свої випускні 0роботи, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.