ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Здобувачі спеціальності 242 «Туризм» успішно склали атестаційний екзамен та захистили кваліфікаційні роботи бакалаврів

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» успішно склали атестаційний екзамен та захистили кваліфікаційні роботи бакалаврів

Протягом червня 2024 року на кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ХДАЕУ тривала робота екзаменаційної комісії у складі:

    Голова комісії – Вікторія Крикунова, к.е.н., доцент кафедри соціальних та поведінкових наук ХДАЕУ;

   Члени комісії: Вікторія Бойко – заступник голови ЕК, к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Катерина Нікітенко – к.е.н., доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Володимир Дуб – к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.          

У жвавій дискусії та зі знанням справи представили свої наукові напрацювання майбутні фахівці з туризму. Цьогоріч  бакалаврські роботи охоплювали такі теми, як: впровадження інноваційних технологій для надання якісних туристичних послуг, роль туризму в розвитку регіональної економіки, розробка туристичних маршрутів із використанням історико-культурної спадщини регіонів, маркетингові комунікації та лідерський потенціал у роботі туристичних підприємств, розвиток туризму в Україні в умовах воєнного стану та пошук перспективних напрямів розвитку у повоєнний період.

 

 

Вітаємо бакалаврів із успішним складанням екзамену та захистом кваліфікаційних робіт! Бажаємо випускникам подальших наукових та професійних звершень!

Секретар екзаменаційної комісії – Вікторія Дуга