ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 «Водні ресурси та аквакультура»

Впродовж 17-21 червня 2024 року на кафедрі Водні Біоресурси Та Аквакультура Херсонського державного аграрного університету проходила атестація здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Першим етапом атестації стало проведення атестаційного екзамену. Більшість здобувачів денної та заочної форм навчання (92 та 100% відповідно) отримали добрі та відмінні оцінки з екзамену показавши достатньо високий рівень знань зі спеціальних дисциплін.

Захисти робіт проводились за допомогою програми онлайн-конференцій «Zoom». Усі доповіді здобувачів супроводжувались презентаціями отриманих результатів оформлених у редакторі Microsoft PowerPoint. В цілому, теми кваліфікаційних робіт бакалаврів були актуальними, мали теоретичну і практичну новизну, тісний зв’язок з проблемами, які виникають у виробничих умовах та відповідали спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Переважна більшість здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання під час захисту кваліфікаційних робіт бакалавра показала глибокі теоретичні знання і практичні знання.

Після завершення атестації здобувачі отримали щирі вітання з досягненням першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та отримали рекомендації щодо подальшого вступу до магістратури нашого університету.

Автор: секретар Екзаменаційної комісії, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Євген КОРЖОВ