ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Захист дисертаційної роботи НІКІТЕНКО Марії Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

21 червня 2024 року у Херсонському державному аграрно-економічному університеті на засіданні разової спеціалізованої вченої ради відбувся черговий успішний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

До розгляду у спеціалізованій вченій раді була подана дисертаційна робота Нікітенко Марії Петрівни на тему: «Розробка адаптивної технології вирощування проса на півдні України».

Виконання дисертаційного дослідження здійснювалося під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету АВЕРЧЕВА Олександра Володимировича.

До складу разової спеціалізованої вченої ради увійшли:

Голова ради - ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва та агроінженеріії  Херсонського державного аграрно-економічного університету.

БАЗАЛІЙ Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).

РЕВТЬО Олеся Ярославівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету (рецензент).

ГАМАЮНОВА Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрію Миколаївського національного аграрного університету (офіційний опонент).

ЗАЄЦЬ Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України (офіційний опонент).

За результатами обговорення члени разової спеціалізованої вченої ради визнали новизну, достовірність, обґрунтованість та практичне спрямування дисертаційної роботи Нікітенко Марії Петрівни та одностайно прийняли рішення про присудження їй наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитися на веб-сайті ХДАЕУ в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради»: посилання

Автори: Олена СИДЯКІНА, Лариса ХАРИТОНОВА