ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Формування здорової та міцної нації головне завдання фізичного виховання здобувачів вищої освіти в ХДАЕУ!

Війна, яка панує в Україні вже третій рік, призвела до того, що більшість здобувачів, перебуваючи в різних куточках нашої країни та і всієї Європи, навчається в умовах складної відірваності від звичайного офлайн формату. В зв'язку з цим організація освітнього процесу в Херсонському державному аграрно-економічному університеті вимагає максимального залучення дистанційних, інтерактивних та нестандартних форм роботи. Це стосується й роботи викладачів “Фізичного виховання” де основою є практичне виконання різноманітних фізичних вправ!

З початку навчального року викладачі на чолі з Стрикаленко Є.А., провівши низку нарад, сформували стратегію роботи в умовах дистанційного навчання! Так як головним завданням “Фізичного виховання”, поряд з фізичним вдосконаленням, є збереження та зміцнення здоров'я, необхідно чітко розуміти важливість недопущення травмонебезпечних ситуацій, перенапруження й зниження працездатності здобувача.

Виконання фізичних вправ вимагає певних вимог до місця роботи, контролю за станом здобувача, наявності вільного часу, тощо. Доволі часто під час онлайн заняття не всі здобувачі мають відповідні умови й не можуть якісно працювати, тому було прийнято рішення про створення оптимальних завдань з ретельним поясненням щодо їх виконання, які здобувачі пропрацьовують в зручних для цього умовах й в вільний для цього час.

Вся виконана робота записується здобувачами та надсилається викладачу для ретельного аналізу та подальшого корегування завдань. Завдяки використанню накопичувальної системи оцінювання змотивовані здобувачі з великим задоволенням включились в роботу та практично щоденно надсилають своїм керівникам з фізичного виховання відеоролики з виконання тих чи інших запропонованих комплексів при чому отримуючи додаткові бали за турботу про своїх рідних, залучаючи інших членів родини до рухової активності.

Основні принципи організації фізичного виховання в освітньому процесі під час війни активно обговорювались й під час роботи методичного об'єднання ЗВО Херсонського обласного відділення з питань фізичної культури МОН України під керівництвом начальника відділення Ю.Б. Кана.

Така організація освітнього процесу дозволила цікавити та змотивувати здобувачів до систематичних занять фізичними вправами, розвинути їх фізичні якості, сформувати в них принципи здорового способу життя, та підвищити рівень обізнаності в фізичній культурі та спорті! Результатом такої організації роботи протягом семестру є те, що здобувачі ХДАЕУ стали переможцями та призерами змагань: з фізичної підготовленості по окремим фізичним вправам, шахів, шашок, спортивного орієнтування, чирлідингу, волейболу та футзалу, які проводились обласним відділенням з питань фізичної культури МОН України!

За результатами оцінки роботи викладачів фізичного виховання протягом навчального року кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Херсонського державного аграрно-економічного університету Стрикаленко Євген Андрійович був нагороджений Почесною грамотою комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

 

Вся робота ректора, керівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету університету, деканів факультетів, всіх науково-педагогічних працівників та колективу викладачів фізичного виховання спрямована на формування вільної, здорової, міцної, обдарованої та конкурентоспроможної нації з незламним та незалежним духом!!!