ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Виробнича практика здобувачів ФАБ

Для здобувачів факультету архітектури та будівництва на передодні початку виробничої практики було проведено ряд заходів деканатом факультету щодо організації проходження практики. На семінарі присвячений організації проведення виробничих практик Декан факультету Дудяк Наталія наголосила, що основним нормативним документом, який регулює порядок організації, проведення і підбиття підсумків практик у Херсонському державному аграрно-економічному університеті є «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Херсонського державного аграрно-економічного університету», 2024 р.

Помічник декана з питань практики здобувачів вищої освіти Куракова Лариса Германівна детально зупинилась на строках проходження практики.

Виробнича практика

3 курс 06.05.2024 - 31.05.2024

 • 141 Електроенергетика, електротехніка
 • та електромеханіка
 • 191 Архітектура та містобудування
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна
 • інженерія та водні технології

4 курс - 29.04.2024 - 24.05.2024

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та
 • електромеханіка
 • 191 Архітектура та містобудування
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна
 • інженерія та водні технології

Пані Лариса Куракова наголосила здобувачам факультету архітектури та будівництва на відмінностіх виробничої та переддипломної практики.

Виробнича практика має на меті поглиблення та закріплення знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, отримання практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок у межах обраної спеціальності, а також збір матеріалу для виконання кваліфікаційних робіт, курсових робіт та ін.

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом практичного навчання, проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок (фахових компетентностей), оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для написання кваліфікаційної роботи.

На настановчий конференції в присутності завідувачів кафедр, керівників практики здобувачі отримали інформацію організації проходження практики, а саме:

1) знайомство здобувачів із закріпленими за ними викладачами, керівниками практики від кафедри;

2) надання здобувачам необхідних документів: направлень, щоденників, індивідуальних завдань, методичних рекомендацій тощо;

3) проведення інструктажів про порядок проходження практики, охорони праці та техніки безпеки;

4) ознайомлення із системою звітності з практики.

Форма і зміст звітності здобувачів вищої освіти щодо проходження практики визначається наскрізною програмою та робочою програмою практики. Загальна форма звітності з практики здобувача – це оформлений щоденник практики з характеристикою й оцінкою його роботи під час проходження практики, звіт щодо проходження практики.

Бажаємо здобувачам корисних практичних здобутків і підготовки цікавих звітів!

Автор: Дудяк Наталія, Куракова Лариса