ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Захист звітів з виробничої переддипломної практики бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

13 травня 2024 р. на кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу було проведено захист звітів з виробничої переддипломної практики бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, метою якої було поглиблення та закріплення здобувачами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи на підприємствах готельно-ресторанної сфери та набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах гостинності у сучасних умовах.

У складі комісії із захисту практики були: завідувач кафедри, доц. Нікітенко К.С., доц. Бойко В.О., ст.викл. Дуга В.О., які позитивно оцінили результати проходження виробничої переддипломної практики здобувачами вищої освіти.

В процесі захисту звітів здобувачі ВО підтвердили рівень своєї практичної підготовки: засвідчили високу обізнаність у питаннях практичної організації готельного і ресторанного бізнесу; визначили основних конкурентів досліджуваних підприємств; вказали на особливості маркетингової діяльності підприємства; навели характеристику системи стратегічного управління на підприємствах; виявили проблеми, зумовлені сучасними кризовими умовами розвитку та запропонували рекомендації щодо оптимізації підприємств, а також підтвердили свою готовність до викликів сучасності та потреб ринку.

Бажаємо здобувачам успішно захисту кваліфікаційної роботи бакалавра!

Автор – доцент Вікторія БОЙКО