ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Навчальна здобувачів спеціальностей «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Захист і карантин рослин» та «Науки про землю»

Навчальні практики є невід’ємною частиною підготовки майбутніх фахівців. Програми та завдання практик спрямовані на закріплення та вдосконалення теоретичного матеріалу, який здобувачі отримали під час вивчення фахових дисциплін. Такий вид діяльності передбачає отримання здобувачами достатнього обсягу практичних компетентностей для роботи в своїй галузі.

З цією метою 13 травня 2024 року на базі Дендропарку Херсонського державного аграрно-економічного університету організована інтерактивна-екскурсія в рамках проведення навчальних практик для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 202 «Захист і карантин рослин» та 103 «Науки про Землю».

Інтерактивну-екскурсію для здобувачів чотирьох спеціальностей проводила в.о. завідувача кафедри лісового та садово-паркового господарства Тетяна Бойко.

На екскурсії здобувачі ознайомилися з історією створення Дендропарку Херсонського державного аграрно-економічного університету, видовим різноманіттям, морфологічною будовою рослин, які ростуть на його території та їх еколого-біологічними особливостями. Лектор робила акценти на особливостях рослинно-кліматичних умов Степової зони та пристосуваннях рослин до цих умов.

Практика здобувачів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь, компетенцій необхідних для майбутньої трудової діяльності.

Автор: Тетяна БОЙКО