ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Підсумки роботи круглого столу на тему «Контроль якості харчової продукції»

На кафедрі технологій виробництва та переробки с.-г. продукції імені академіка В.Г. Пелиха було проведено круглий стіл на тему «Контроль якості харчової продукції». У заході прийняли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського рівня) вищої освіти спеціальностей 181 Харчові технології та 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Здобувачі підготували змістовні доповіді, що супроводжувалися презентаційним матеріалом та прийняли активну участь у обговоренні представлених тем.

Покращення системи управління якістю продукції завжди було одним із визначних чинників зростання ефективності виробництва. В умовах сучасного глобального ринку тільки високоякісна продукція може бути конкурентоздатною. Саме на таких основах виробництва і ґрунтується розвиток харчової промисловості. Учасниця круглого столу досконало вивчила питання управління якістю і безпечністю у кондитерській промисловості на прикладі досвіду Чехії. Учасники приєдналися до обговорення можливостей впровадження окремих підходів до управління якістю в цій країні у вітчизняне виробництво.

 

Під час засідання також розглядали питання використання харчових добавок у продуктах харчування, їх безпечність, вимоги до застосування та проаналізовано ряд продуктів, які популярні серед споживачів, на вміст Е добавок. Порівняли досвід нашої країни та закордонні вимоги до продуктів із добавками.

 

Учасників також зацікавила доповідь про сучасні стандарти, що регулюють вимоги до якості і безпечності харчової продукції. Звернули увагу на вимоги Європейського законодавства і порівняли їх із внутрішніми законодавчими актами.

Цікава доповідь була підготовлена учасницею круглого столу про вимоги щодо маркування продукції. Проаналізовано та обґрунтовано підходи до маркування продукції, яка йде на реалізацію всередині країни та на експорт.

Значний обсяг матеріалу був також представлений учасницею круглого столу стосовно системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок НАССР. Розглянули ряд небезпечних чинників, в тому числі наслідки бактеріального забруднення продукції.

Підсумовуючи результати роботи круглого столу, учасники та організатори заходу дійшли висновку, що вже зараз маємо мати певну основу, на якій буде будуватися подальший розвиток аграрного сектору і харчової промисловості нашої країни з урахуванням принципів та стандартів ЄС, необхідно збалансовано застосовувати добрива і пестициди, налагоджувати логістичні ланцюги безпечного постачання продукції від лану до столу, тощо.

 

Автори: організатори круглого столу доцент Каращук Г.В., старший викладач Ушакова С.В.