ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Засідання наукового гуртка «Захист і карантин рослин»

29 квітня 2024 р. на конференц-платформі Zoom відбулось засідання наукового гуртка «Захист і карантин рослин», у якому взяли участь викладачі кафедри ботаніки та захисту рослин, здобувачі вищої освіти агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Спікер заходу – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Вячеслав УРСАЛ представив учасникам гуртка презентаційний матеріал: «Принципи інтегрованої системи управління шкідливими організмами», в якому зосередив увагу на сучасному уявленні про взаємодію організмів в агроценозах сільськогосподарських культур та принципах імплементації інтегрованих систем управління чисельністю шкідливих організмів. Сучасне розуміння інтегрованої системи передбачає використання комплексу методів, спрямованих на зниження рівня шкодочинних організмів в агроценозах, розроблення екологічно безпечних та економічно доцільних заходів їх контролю. У світовій практиці захисту рослин така модель управління має назву IPM (Integrated pest management), а в Україні її аналог «Система інтегрованого захисту рослин» була науково-обґрунтована ще в минулому сторіччі науковцями Інституту захисту рослин НААН України академіком М. П. Лісовим та доктором с.-г. наук С. О. Трибелем. Модель включає такі елементи як планування врожаю, оцінку агрофону і фітосанітарного стану поля, прогнозовані і фактичні агрометеорологічні умови, ступінь загрози від шкідливих організмів, планування системи захисту культури, стійкість сорту або гібриду, спрямованість агротехнічних заходів (агротехнічний метод), використання біологічних агентів (біологічний метод), обґрунтування доцільності і кратності застосування пестицидів (хімічний метод), коригування заходів із захисту посівів залежно від фактичної фітосанітарної ситуації, а також біологічну, економічну та господарську оцінку ефективності системи інтегрованого захисту.

Професор кафедри ботаніки та захисту рослин, доктор с.-г. наук Олена МАРКОВСЬКА ознайомила учасників із прикладами складання схем дослідів, які можна використовувати під час написання кваліфікаційних робіт, а також як гарант ОПП «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня вищої освіти розкрила для здобувачів ступеня бакалавр можливості поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, у т.ч. «Інтегрований захист рослин» у магістратурі.

У підсумку тема засідання гуртка викликала зацікавленість в учасників заходу та активне її обговорення, була корисною для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів агрономічного факультету для їх практичної і наукової діяльності.

Автори: Олена МАРКОВСЬКА, Ірина СТЕЦЕНКО