ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Історія наукової бібліотеки

Історія наукової бібліотеки – це історія становлення і розвитку Херсонського державного аграрно-економічного університету, його досягнень і злетів, це – доля людей, відданих служінню її величності Книзі, справі освіти і виховання університетської молоді, це – сприяння науковим відкриттям і підтримка творчих особистостей.

Наукова бібліотека університету розпочала свою діяльність восени 1874 року при Херсонському земському сільськогосподарському училищі, пізніше сільськогосподарського технікуму, з 1928 р. – бібліотека Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи, з 1979 р. – отримала статус наукової, виконує функції головної бібліотеки Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек, з 1998 р. - наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету.

В різні роки бібліотекою керували віддані бібліотечній справі такі працівники, як: О.І. Скрипницький (1876-1877 рр.), В.П. Ємельянов, Е.Х. Бурзі (1893 р.), Ф.Д. Рубін (1895 р.), О.В. Кутітонська (1944-1958), Н.Я. Барсукова (1954-2001), Н.В. Анічкіна (2001-2017 рр.). Присвятив цій благородній справі своє життя, вони своєю працею примножували славу і авторитет наукової бібліотеки.

У 1893 році бібліотека поділялася на фундаментальну та учнівську, загальним для них був хронологічний каталог. Комплектувалася бібліотека літературою з сільського господарства та природознавства, а також вітчизняною літературою загальної тематики. На кінець 1895 року фонд бібліотеки налічував більше 16 000 примірників. Бібліотека розвивалася і збагачувала свої фонди новими виданнями наукової, навчальної і художньої літератури у відповідності до завдань навчально-виховного процесу і наукової діяльності інституту.

У 1936 році введено в дію головний навчальний корпус інституту. Під бібліотеку було відведено 7 великих світлих кімнат, 4 книгосховища, абонемент, читальна зала, кабінет завідуючої та відділення бібліотеки при гуртожитку. Бібліотека нараховувала майже 100 000 примірників книжкового фонду.
Під час тимчасової німецько-фашистської окупації майже весь бібліотечний фонд було знищено або розграбовано.

Після визволення міста у 1944 році і відновлення занять в інституті розпочалося відродження бібліотеки. Багато книг надійшло до бібліотеки від викладачів, науковців, мешканців міста та від книгозбірень навчальних закладів країни. Викладачі Е.Х. Бурзі, Г.Ф. Вацелко, Г.П. Чучко віддали свої приватні колекції. Завдяки цим колекціям у науковій бібліотеці зберігаються рідкісні видання XVІІІ – ХІХ століть. Бібліотека пишається раритетами, які входять до складу фонду. Серед них: А.А Измаильский «Как высохла наша степь», І. К. Пачоскій «Основы фитосоціологіи», І.К. Пачоскій «Дикорастущіе злаки Херсонской губерніи», И. К. Пачоский «Материалы по исследованию почв и грунтов Херсонской губернии» та ін.. На 1 липня 1945 року в бібліотеці налічується 11200 примірників, головним чином підручників. Крім того передплачувалися 17 назв газет та 61 назва журналів. Бібліотека розташувалася в одній аудиторній кімнаті, в якій містилися і книгосховище, і абонемент, і читальна зала, а вже у 1949 році перемістилася у приміщення, яке вона займала до війни.

У 1957-58 роках до послуг читачів відкрили нову читальну залу в головному корпусі загальною площею 88 кв.м. на 80 посадкових місць та при гуртожитку №1 була окрема бібліотека та читальна зала на 50 посадкових місць. Загальиий фонд налічує 68444 примірників. З 1959 року бібліотека відносилася до категорії спеціальних науково-навчальних бібліотек.

1970-90 роки в історії Наукової бібліотеки були дуже насиченими та важливими. Це період якісного комплектування бібліотечних фондів та інтенсивного його нарощування. Завдяки системному аналізу, кропіткій і наполегливій роботі працівників бібліотеки було сформовано якісний і збалансований фонд літератури понад 300 000 примірників з суспільно-політичних, економічних, природничих, юридичних, гуманітарних та інших галузей, які представлені багатьма мовами світу.

Відповідно наказу Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР №990 від 16 грудня 1976 року «Про затвердження типового положення про центри методичних об’єднань бібліотек вищих навчальних закладів міста (регіону)» було прийняте Положення про об’єднання бібліотек, яке обслуговує спеціалістів сільського господарства Української РСР. Згідно цього документу з 1979 року бібліотека була призначена головним методичним центром серед сільськогосподарських бібліотек міста та області, куди увійшли бібліотеки науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, аграрних технікумів. Бібліотека набула статусу наукової (протокол №1 від 30 жовтня 1979 року).

Наукова бібліотека здійснює загальне методичне керівництво, координує та кооперує діяльність бібліотек об’єднання; вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід; впроваджує інноваційні технології; проводить семінари, науково-практичні конференції та інші заходи, що сприяють підвищенню професійної кваліфікації, загальноосвітнього та культурного рівня бібліотечних працівників; організовує спільні інформаційно-масові заходи (дні фахівця, презентації, книжкові виставки); створює спільні тематичні бібліографічні покажчики.

З розвитком університету, появою нових напрямків підготовки спеціалістів змінювався профіль комплектування фондів. Змінювалась структура: створювалися факультетські і кафедральні бібліотеки, пункти видачі в гуртожитках, що наближало літературу до місця навчання та проживання читачів. У 1973-76 роках відкрито відділ обслуговування та читальну залу в корпусі гідромеліоративного факультету. У 1988 році у головному корпусі відкрито нову читальну залу.

Система каталогів і картотек розкриває книжковий фонд бібліотеки. Серед них: алфавітний, систематичний, каталог зарубіжних видань, каталог дисертацій та авторефератів дисертацій, систематична картотека статей, тематичні картотеки.

Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль для популяризації книги, читання. Увазі читачів пропонуються книжкові виставки, перегляди літератури, презентації книг, зустрічі з відомими письменниками та ін. Бібліотека бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня, які проводяться на базі університету шляхом організації тематичних відкритих переглядів літератури.

З другої половини 2002 року розпочалось впровадження інформаційних технологій в усі бібліотечні, інформаційні та управлінські процеси на основі програмного забезпечення АБІС «ІРБІС». Дотримуючись Наказу ректора №18 від 20.02.2001 «Про створення електронного каталогу Наукової бібліотеки ХДАЕУ» було придбано міні-версію цієї програми. упроваджуються автоматизовані робочі місця «Адміністратор», «Каталогізатор», «Читач»; створюється електронний каталог та формуються тематичні бази даних, які розкривають бібліотечний фонд, у користувачів з’являється можливість за допомогою електронного каталогу вести багатоаспектний та комплексний інформаційний пошук (по ключовим словам, автору, редактору, року, виду видання та ін..). Створено локальну мережу, з власним потужним сервером, яку підключено до загальноуніверситетської мережі з виходом в Інтернет.

Впровадження інноваційних технологій змінює ресурсний потенціал Наукової бібліотеки. Помітно збагатилась і видова структура фондів за рахунок нетрадиційних носіїв інформації: електронних, мікроносіїв, кіно-фотодокументів, неопублікованих матеріалів. Поступово створюється електронна бібліотека. Тож з 2002 р. всі електронні видання, що надходять до наукової бібліотеки (створені або придбані науковою бібліотекою, оцифровані, подаровані науково-педагогічними працівниками університету) з різними рівнями доступу згідно з авторськими договорами, укладеними із авторами цих видань, представлені у локальній мережі університету та в електронному каталозі. Електронна бібліотека перебуває у перманентному розвитку.

У 2004 році за підсумками роботи наукова бібліотека посіла 1 місце за рейтингом серед 22 аграрних вищих навчальних закладів України.

Для вдосконалення інформаційного забезпечення навчального й наукового процесів, створено електронний каталог корпоративної бібліотечної системи ХДАЕУ (ЕК КБС ХДАЕУ), де представлені інформаційні ресурси 10 бібліотек об’єднання. Використовуючи можливості АБІС «ІРБІС», удосконалюється корпоративний процес каталогізації, здійснюється комунікативний обмін інформацією, спільно створюються бібліографічні, біобібліографічні покажчики та рекомендаційні списки літератури.
Основними цілями проекту «Корпоративна бібліотечна система ХДАЕУ» є:

  • створення організаційно-технічних передумов для впровадження систем автоматизації бібліотечного процесу, що забезпечують «прозору» інтеграцію бібліотек в корпоративне інформаційне середовище;
  • об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек-учасниць і створення корпоративного інформаційного простору бібліотечних послуг;
  • підтримка сучасних стандартів організації й оформлення потоку інформаційного обміну між бібліотеками-учасницями корпоративної бібліотечної системи;
  • забезпечення відкритого й оперативного доступу користувачів до корпоративних ресурсів через телекомунікаційні технології;

У цей час в єдиному світовому інформаційному просторі Інтернет наукову бібліотеку представила Web-сторінка на сайті університету. У читача з’явилась можливість перегорнути сторінки історії нашої бібліотеки, ознайомитися з структурними підрозділами та їх функціями, отримати інформацію про послуги, культурно-масові заходи, які заплановані або відбувалися у стінах наукової бібліотеки, скористатися повнотекстовими інформаційними ресурсами, бібліографічними та біобібліографічними покажчиками, здійснити пошук по електронному каталогу та базам даних тощо.

У 2005 році започаткована видавнича діяльність наукової бібліотеки за серіями: «Історія університету» та «Вчені-аграрії» (в подальшому перейменовану на «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України».

За результатами діяльності 2005-2006 навчального року Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (нині ННСГБ НААНУ) визнала наукову бібліотеку кращою в бібліотечно-інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу серед вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації. Директора наукової бібліотеки Н.В. Анічкіну нагороджено «Почесною Грамотою» Міністерства аграрної політики України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у популяризацію нових форм господарювання. Це дуже висока оцінка висококваліфікованої і напруженої роботи всього колективу наукової бібліотеки.

У 2006 р. відбулась подія, яка значно вплинула на бібліографічне обслуговування в науковій бібліотеці – відкриття електронної читальної зали на шість автоматизованих робочих місць (АРМ). Це забезпечило доступ читачів до електронних носіїв інформації навчального та наукового характеру, дало можливість працювати з електронним каталогом наукової бібліотеки. Далеко не кожен студент в той час мав свій персональний комп’ютер вдома, отож читальна зала була завжди заповнена гомінкою молоддю. Працівники відділу із знанням справи стали обслуговувати кожного користувача в режимі "запит–відповідь", надавати індивідуальні консультації, виконувати розширені тематичні довідки (пошук та підбір повнотекстової інформації з використанням фонду наукової бібліотеки, ресурсів Інтернет). Пошук нових форм і методів бібліографічного сервісу постійно триває. Бажання йти в ногу з часом спонукає розширити зону обслуговування за рахунок віддалених користувачів.

У цей час для студентів факультету Рибного господарства та природокористування відкривається нова читальна зала на 30 посадкових місць у корпусі №4.

У 2007 році було придбано повну версію АБІС «ІРБІС 64» у складі трьох АРМів «Адміністратор», «Каталогізатор», «Читач». Обсяг електронного каталогу – 31840 анотованих бібліографічних записів.

Крім поточних надходжень електронний каталог постійно поповнюється бібліографічними описами видань з ретрофонду.
Ретрокаталогізаціякнижкового фонду – важлива ланка в забезпеченні якісного обслуговування користувачів наукової бібліотеки. Завдяки ретрокаталогізації видань формується основа майбутнього повноцінного електронного довідково-пошукового апарату всього фонду наукової бібліотеки.

Цього ж року виходить з друку перший випуск «Зведеного бюлетеня нових надходжень до фондів сільськогосподарських бібліотек Херсонського територіального об’єднання». Він інформує читачів про нові надходження та сприяє активізації спільного використання фондів, використовуючи нову сервісну послугу – електронну доставку документів.

У 2009 році з нагоди 30-річчя від дня заснування Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек підготовлено і надруковано 8 випуск видання з серії «Історія університету» - «Херсонському територіальному об’єднанню сільськогосподарських бібліотек - 30 років (1979-2009 рр.)», де представлені матеріали з історії створення та етапи розвитку об’єднання, розкрито зміст роботи, проаналізовано стан та перспективи розвитку кожної бібліотеки як єдиної системи бібліотечних фондів регіону.

У 2012 році за результатами рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації за ознакою «Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність» наукова бібліотека зайняла 1 місце за загальними показниками та 2 місце серед 23 бібліотек ВНЗ України.

У 2014 році до 140-річчя від дня заснування Херсонського державного аграрного університету та ровесниці університету наукової бібліотеки, підготовлено і надруковано 16 випуск видання з серії «Історія університету» - «Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання».

У 2016 році загальний фонд наукової бібліотеки складав 443153 примірників. Обслуговування користувачів ведеться на 2-х абонементах та у 7 читальних залах. Окрім мережі Інтернет наукова бібліотека обладнана безкоштовними точками доступу на основі технології Wi-Fi.

Постійні контакти наукової бібліотеки з керівництвом університету, окремими викладачами та кафедрами лежать в основі систем інформування - ДОК (диференційне обслуговування керівництва університету та ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації), відповідно до тематики науково-дослідних робіт науковців. Складаються інформаційні списки статей за галузевою тематикою, тематичні бібліографічні покажчики та біобібліографічні покажчики наукових праць, на WEB-сторінці наукової бібліотеки систематично розміщується інформація про нові надходження. Багато науковців завдячують бібліографам у пошуку джерел для наукових робіт, кандидатських та докторських дисертацій, а студенти – для курсових, дипломних, наукових, контрольних робіт, рефератів. Бібліографія завжди була і залишається вірним супутником науки в університеті.

Одним з найважливіших напрямків роботи наукової бібліотеки є сприяння підвищенню інформаційної компетентності студентів, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань серед студентської молоді. Вміння оперативно знаходити інформацію, оцінювати її і ефективно використовувати є необхідним для професіонала будь-якої галузі. Заняття з бібліотечно-бібліографічних знань переходять в консультування та навчання методам взаємодії з АБІС «ІРБІС». Для користувачів створено методичний посібник «Електронний каталог наукової бібліотеки ХДАЕУ» щодо варіантів пошуку документів у електронному каталозі. Проводяться інформаційно масовві заходи: День магістра, День фахівця, День кафедри, День аспіранта тощо. Основною метою заходів є презентація та реклама електронних ресурсів та інформаційних можливостей наукової бібліотеки.

Завдання наукової бібліотеки полягає в тому, щоб одночасно продовжувати збір, накопичення традиційних бібліотечних ресурсів задовольняючи інформаційні потреби традиційних читачів і максимально освоювати новітні інформаційні ресурси та відповідати на запити «цифрового» покоління. Працівники бібліотеки перебувають в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів студентів і викладачів, індивідуальному підході до кожної особистості.