ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Таврійський науковий вісник. Випуск 2

Таврійський науковий вісник, 1997, Вип. 2

[Зміст] 201-203

Ушкаренко В.О., Аверчев О.В., Ружицький В.П. [Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни]{The impact of methods and norms of sowing on buckwheat yields on the areas within rice rotation} 3-9

Жаринов В.І., Орлюк А.П., Жужа О.О. [Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності]{Estimation of  different varieties of winter wheat productivity according to parameters of adaptation and stability} 9-12

Базалій В.В., Базалій Г.Г. [Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці]{Homeostatic and stability character of grain productivity of different winter wheat biotypes} 13-17

Ванцовський А.А.,. Жаринов В.І. [Сортова технологія вирощування рису. Повідомлення 1. Оцінка екологічної забезпеченості формування врожаю сортів різних груп стиглості]{} 18-21

Ванцовський А.А. [Сортова технологія вирощування рису. Повідомлення 2. Попередники, добрива]{} 22-26

Ванцовський А.А. [ Сортова технологія вирощування рису на насіння. Повідомлення 3. Ефективність різних норм висіву]{} 26-30

Орлюк А.П., Колесникова Н.Д., Жужа О.О. [Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці]{Efficiency of indivi¬dual selections by the productive characteristics of winter wheat} 30-34

Орлюк А.П., Жужа О.О., Колесникова Н.Д. [Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці]{Influence of agro-ecological conditions on grain harvest of different varieties of winter wheat} 35-38

Лавриненко Ю.О., Бондаренко В.В., Зінченко В.О. [Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України]{Decrease energy – cost of production for want of cultivation of corn on a grain in ukrainian southern steppe} 39-42

Зінченко В.О., Лавриненко Ю.О., Польський В.Я. [Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь]{Form-building process in hybrid's of corn of various inbreeding-generations} 43-47

Бойко Л.О. [Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України]{The influence of crop's standard on seeds productivity of sudangrass in the conditions of irrigation in the steppe zone of the south of Ukraine} 47-50

Бойко Л.О. [Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння]{Ecological ground and technological decision of complex utilization of sudangrass for stern and seeds} 51-53

Муляр М.М. [Врожайність насіння кукурудзи в залежності від схем посіву і густоти рослин батьківських форм]{} 54-57

Коваленко В.П., Боліла С.Ю., Плоткін С.Я. [Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності]{Comparative estimation of mathematical models for prognosis of dairy productivity} 58-63

Коваленко В.П., Боліла С.Ю. [Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу]{Morphological qualities of eggs for various poultry groups} 64-68

Нежлукченко Т.І. [Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві]{Genetic-population processes in pure breeding cultivation and various methods of crossing in sheeps} 68-74

Нежлукченко Т.І. [Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами]{Additive, parent and heterotic effects with interbreeding assanian nine-fleefe breed with australian merinos} 75-79

Лісний В.А. [Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві]{Reception reusable geterious in pigship} 79-83

Дєбров В.В., Гуменна Л.Д. [Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо[пуховою продуктивністю гусей]{The skin's histology structure and it connection with geese' feather-down productivity} 83-87

Полякова В.О. [Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності]{Evaluation of genetic discretion of various purpose swine breeds} 88-92

Сурженко М.В. [Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур]{The use of methods of stabilizing selection for increasing the growing effectiveness of the reduction young stock in egg-laying hens} 93-96

Гуменюк А.В. [Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей]{Using the principles of stabilization selection for the increasing effect growing repairing the young egg's hens} 96-100

Гиль М.І. [Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи]{The influence of the cross-line breeding 0n the selective signs of the red steebbreed cows} 100-104

Бородай С.В., Грек О.В., Поліщук Г.Е., Солнцева І.В. [Обробка сироватки мембранними методами]{} 104-109

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим]{The development of collector-drainage systems in the irrigation zone of Junkoy district, the ar Crimea} 110-115

Колесніков В.В. [Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим]{The quality control and using of the irrigation water in Junkoy district, the ar Crimea} 116-120

Нежлукченко В. М. [Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод]{Results of introduction of technology of regulation adhesion of processes in the one-step circuits of of superficial waters clearing} 120-124

Чеканович М.Г. [Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення]{Stress- strain state of steel in reinforced concrete elements to be used in agriculture} 125-131

Чеканович М. Г. [Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства]{Pre stressed reinforced elements for agri¬culture} 131-135

Благодатний В.І., Кваснікова Г.С. [Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини]{The organization-economic measures of the reforming property and of the farming forms in the agricultural-industrial complex of the Kherson region} 136-142

Мармуль Л.О., Танклевська  Н.С. [Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області]{Market key-factors of increase in efficiency of production in fruit and vegetable canning industry of kherson region} 142-146

Соловйов І.О., Доброзорова О.В. [Формування ринку овочевої продукції Херсонської області]{The forming of vegetables market in Kherson region} 147-151

Лєпа Є.В., Міхєєв Є.К., Тарловський В.О. [Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості]{Positing of moisture-providing optimization task} 151-154

Танклевська Н.С. [Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області]{New methods of economic management in fruit and vegetable canning production of Kherson region} 158-163

Міхеєв Є.К., Дебела І.М., Лєпа Є.В. [Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур]{Optimization of technological processes of agricultural crops growing} 155-158

Алфьорова В.М. Благодатний В.І. [Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві]{Problems of ecosystem water-use of irrigation farming} 164-169

Кваснікова Г.С. [Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області]{The reformation of the attitudes property and the motivation of a labour of the agricultural-industrial complex of the Kherson region} 170-174

Шаповалова В.М. [Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України]{Reserves of increase in productivity of arable lands of areas requiring irrigation in Ukraine} 174-178

Мухіна І.А. [Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві]{The saving resources in the irrigation zone} 179-182

Ковальчук В.С. [Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств]{The organization of the effective internal economic enterprises} 183-186