ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Освітні програми

Освітньо-професійна програма,бакалавр

051 Економіка (перший (бакалаврський) рівень)
071 Облік і оподаткування (перший (бакалаврський) рівень)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (перший (бакалаврський) рівень)
073 Менеджмент (перший (бакалаврський) рівень)
073 Менеджмент ОПП Менеджмент інформаційних технологій (перший (бакалаврський) рівень)
076 Підприємництво, торгівня та біржова діяльність (перший (бакалаврський) рівень)
101 Екологія (перший (бакалаврський) рівень)
103 Науки про Землю (перший (бакалаврський) рівень)
181 Харчовi технологii (перший (бакалаврський) рівень)
183 Технологія захисту навколишнього середовища (перший (бакалаврський) рівень)
191 Архітектура і містобудування (перший (бакалаврський) рівень)
192 Будівництво та цивільна інженерія (перший (бакалаврський) рівень)
193 Геодезія та землеустрій (перший (бакалаврський) рівень)
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології перший (бакалаврський) рівень)
201 Агрономія (Бакалавр)
202 Захист і карантин рослин (Бакалавр)
203 Садівництво та виноградарство (Бакалавр)

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (перший (бакалаврський) рівень)
205 Лісове господарство (перший бакалаврський) рівень)
206 Садово-паркове господарство (перший (бакалаврський) рівень)
207 Водні біоресурси та аквакультура (перший (бакалаврський) рівень)
241 Готельно-ресторанна справа (перший (бакалаврський) рівень)
242 Туризм перший (бакалаврський) рівень)
281 Публічне управління та адміністрування (перший (бакалаврський) рівень)

Освітньо-професійна програма, магістр

015 Професійна освіта (Економіка) (другий (магістерський) рівень)
051 Економіка (другий (магістерський) рівень)

071 Облік і оподаткування (другий (магістерський) рівень)
073 Менеджмент (другий (магістерський) рівень)
073 Менеджмент ОПП Менеджмент закладів охорони здоров'я (другий (магістерський) рівень)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (другий (магістерський) рівень)
101 Екологія (другий (магістерський) рівень)
103 Науки про Землю (другий (магістерський) рівень)
181 Харчовi технологii (другий (магiстерський) рівень) (2019)
181 Харчовi технологii (другий (магiстерський) рівень) (2020)
192 Будівництво та цивільна інженерія (другий (магістерський) рівень)
193 Геодезія та землеустрій (другий (магістерський) рівень)
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (другий (магістерський) рівень)
201 Агрономія (другий (магістерський) рівень)

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (другий (магістерський) рівень)
206 Садово-паркове господарство (другий (магістерський) рівень)
207 Водні біоресурси та аквакультура (другий (магістерський) рівень)
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (другий (магістерський) рівень)
281 Публічне управління та адміністрування (другий (магістерський) рівень)

Освітньо-професійна програма за подвійним дипломом, бакалавр, угода

101 ЕКОЛОГІЯ (укр.)

101 ЕКОЛОГІЯ (пол.)

Освітньо-професійна програма за подвійним дипломом, бакалавр, протокол еквівалентності

101 ЕКОЛОГІЯ (укр.)

101 ЕКОЛОГІЯ (пол.)

Освітньо-професійна програма, молодший бакалавр

071 Облік і оподаткування (початковий рівень (короткого циклу)