ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Бухгалтерія

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту університету і підпорядковується безпосередньо ректору. У роботі керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та вказівками Кабінету Міністрів України і ректора університету та іншими нормативними документами. З питання організації та методики ведення фінансової роботи відділ керується вказівками Держказначейства.

Бухгалтерію очолює головний бухгалтер Усенко Надія Миколаївна, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету.

На бухгалтерію покладені такі функції: керівництво роботою з організації та розвитку бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, широке використання засобів механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, своєчасний і повний облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та своєчасне їх відображення в бухгалтерському обліку. Правильне нарахування і своєчасне перерахування всіх платежів у державний бюджет, внесків до державних цільових фондів. Складання бухгалтерської звітності на основі первинних документів та подання їх в установлені строки відповідним органам.

Положення про бухгалтерську службу (Завантажити)