ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Канцелярія

Загальна канцелярія  є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту  університету і підпорядковується безпосередньо ректору. Робота канцелярії регламентується положенням про неї, яке розробляється на основі положення (статуту)  про університет і інструкції з діловодства, яка погоджується протоколом ЕПК держархіву Херсонської області   та  затверджується  наказом ректора по університету.

Канцелярію очолює керівник, який призначається на посаду  і звільняється з посади ректором університету.

Основним завданням канцелярії є встановлення єдиного порядку документів документування і роботи з документами в університеті на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скороченням кількості документів.