ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Загальна інформація

На рівні університету до складу профкому студентів та студентського самоврядування входять голова, його заступники, штатні співробітники, що займаються організацією студентського життя, голови профбюро та рад студентського самоврядування інститутів і факультетів. На засіданнях приймаються рішення з найбільш важливих питань студентського життя, а також здійснюється координація діяльності всіх структурних підрозділів студентського самоврядування.

Представники студентських організацій обираються до складу загальних зборів трудового колективу, вчених рад університету, інститутів і факультетів, беруть участь у роботі ректорату та директоратів, входять до складу приймальної і стипендіальної комісій, комісії по поселенню в гуртожитки та інші органи управління університетом, на яких розглядаються питання студентської діяльності.