ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Будівництво»

Рівень вирішуваних професійних завдань
Бакалавр з будівництва, перш за все, підготовлений до подальшого отримання спеціальної освіти у галузі будівництва. Бакалавр з будівництва може займати посади інженерно-технічного персоналу:
– майстра у будівельно-монтажних організаціях, які виконують загально-будівельні роботи;
– майстра у спеціалізованих будівельно-монтажних організаціях, які споруджують гідротехнічні, транспортні, гідромеліоративні, енергетичні об'єкти, аеродроми, морські і річкові порти, залізничні і автомобільні шляхи сполучення, мости, тунелі, об'єкти благоустрою і озеленення та інші штучні споруди;
– майстра по експлуатації будівель, споруд, шляхів сполучення;
– майстра на заводах по виробництву будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
– молодшого інженера архітектурно-планувальних управлінь;
– молодшого інженера, старшого лаборанта управлінь по охороні навколишнього середовища;
– начальника караула пожежної охорони, інспектора по пожежному нагляду;
– молодшого інженера, старшого лаборанта у галузевих науково-дослідних установах, проектних організаціях,
– викладача навчальних дисциплін фахового спрямування у професійних закладах;
– референта, молодшого спеціаліста з маркетингу, рекламного агента консалтингових, трастових, інвестиційних та інших ринкових структур, діяльність яких пов'язана з будівництвом.
Загальні вимоги

Бакалавр відповідає наступним вимогам:
– знайомий з основними ученнями в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, уміє використовувати методи цих наук у різних видах професійної і соціальної діяльності;
– знає етичні і правові норми, що регулюють відносини людини і суспільства, навколишнього середовища, уміє враховувати їх при розробці будівельних, екологічних і соціальних проектів;
– володіє комп'ютерними методами збирання і обробки (редагування) інформації, які застосовуються в сфері його професійної діяльності;
– володіє знаннями основ виробничих відносин і принципами управління із врахуванням технічних, фінансових і людських факторів;
– здатний в умовах розвитку науки і соціальної практики, яка змінюється, до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміє набувати нові знання, використовувати сучасні інформаційні навчальні технології;
– здатний до проектної діяльності в професійній сфері на основі системного підходу, вміє будувати і використовувати моделі для прогнозування різних явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз;
– готовий до співпраці з колегами і роботи в колективі, знайомий з методами управління, знає основи педагогічної діяльності;
Можливість отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів
Засвоєння освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням і отримання освітнього рівня "бакалавр з будівництва" достатнє для подальшого набуття кваліфікаційного рівня "спеціаліста" або "магістра" відповідної спеціальності: промислове і цивільне будівництво; гідротехнічне будівництво; міське будівництво та господарство; технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; будівництво залізниць, колій і колійне господарство; будівництво і експлуатація автомобільних шляхів та аеродромів; мости і транспортні тунелі; будівництво теплових та атомних електростанцій; будівництво гідромеліоративних споруд; будівництво та експлуатація морських і річкових портів, водних шляхів, шельфових і берегозахісних споруд; пожежна безпека; охорона праці і екологія в будівництві; будівництво та експлуатація аеропортів.