ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Кафедра екології заснована у 2001 році на базі факультету гідро біоресурсів та аквакультури. Не дивлячись на коротку історію розвитку вона досягла значних здобутків. У 2009 році вона була трансформована у екологічне відділення, яке має в своїй структурі 2 кафедри – кафедру екології та кафедру охорони довкілля та збалансованого природокористування.

На сьогодні навчальний процес на відділенні здійснюють 5 докторів наук професорів та 11 кандидатів наук, доцентів. Вони є авторами численних підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій за напрямом підготовки «Екологія».
Екологічне відділення здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та - освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».

Екологічне відділення має постійні міцні зв’язки з багатьма підприємствами, установами та організаціями в Херсонській області та за її межами, що дозволяє забезпечити високий рівень підготовки студентів під час проходження виробничих практик та працевлаштуватись за фахом.
Випускники екологічного відділення можуть обіймати управлінські та виконавчі посади за такими професіями як:

  • інспектор державної екологічної інспекції,
  • інспектор держрибоохорони,
  • голова відділу екології та охорони довкілля підприємства,
  • спеціаліст Деравного управління охорони навколишнього природного середовища,
  • фахівець з охорони та раціонального використання водних ресурсів,
  • фахівець з охорони та раціонального використання лісових ресурсів,
  • фахівець з охорони та раціонального використання земельних ресурсів тощо.

Для бажаючих продовжити навчання та отримати науковий ступінь кандидата наук, на екологічному відділенні діє аспірантура за спеціальністю «Екологія».

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ