ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Водні біоресурси та аквакультура»

В середині минулого сторіччя із розвитком рибного господарства нашої країни знову нагальним стало питання забезпечення галузі, що розвивалася, власними кваліфікованими кадрами, здатними розвивати рибництво згідно специфіки регіону. Враховуючи нагальну потребу в спеціалістах та усвідомлюючи необхідність їх підготовки відповідно до регіональної специфіки, вперше в історії Україні в складі Херсонського сільськогосподарського інституту була створена кафедра рибництва, яка розпочала підготовку вчених в галузі рибництва. В 1993 році відкривається нова спеціальність 31.16 "Водні біоресурси та аквакультура", випускники якої отримували кваліфікацію «іхтіолога-рибовода», за якою студенти навчаються і у сучасності. Дана спеціальність відкриває необмежені можливості їх використання у різних напрямках іхтіології, аквакультури, ефективної участі в роботі регіональних, державних і національних програм по управлінню і раціональному використанню біоресурсів океанів, морів, континентальних акваторій природного та штучного походження.

По завершенню навчання, тривалістю 4 роки, випускники отримують кваліфікацію бакалавр з іхтіології та рибництва, яка дає можливість застосувати отримані знання в різних галузях рибної промисловості й господарства.

Навчальний процес базується на структурно-логічних зв'язках між фундаментальними загальнотеоретичними й технологічними дисциплінами. Така орієнтація дозволяє підготувати фахівця, що володіє сучасними знаннями в екології природних і штучних водних біоценозів, що володіють технологіями культивування традиційних і нових об'єктів аквакультури. Професорсько-викладацький склад факультету, який нараховує 5 докторів наук, професорів та 30 кандидатів наук, доцентів, допомагає студентам опанувати знання найсучасніших методів і технологій аквакультури, розведення риби і водних безхребетних, промислу, зберігання і переробки риби, охорони і відтворення природних ресурсів, а також оволодіти основами організації виробництва та маркетингу в галузі рибного господарства, в міжнародних природоохоронних структурах.

За роки свого існування рибогосподарсько-екологічний факультет став визнаним центром підготовки кадрів. Понад 1100 випускників успішно працюють в рибогосподарських, природоохоронних і науково-дослідних організаціях. Деякі з них очолюють обласні рибокомбінати, обласні та регіональні відділи рибоохорони, риболовецькі колгоспи, рибгоспи, рибоводно-меліоративні станції, рибоводні ферми у складі агропідприємств, в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням рибництва та рибальства, випускник нашої спеціальності – Пелих Віктор Григорович - очолює Херсонську обласну раду, працюють у науково-дослідних установах. Досягнення випускників факультету відмічені чисельними подяками, грамотами регіонального та державного рівнів, державними нагородами самого високого ґатунку, удостоєні звань лауреату України та АР Крим.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ