ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Облік і аудит»

Дані бухгалтерського обліку і звітності забезпечують інформацією, яка необхідна для внутрішнього управління і використовується зовнішніми споживачами - банками, інвесторами, податковими службами, діловими партнерами тощо. В країнах з розвинутою ринковою економікою жодна солідна фірма не буде мати справу з підприємством, доки не ознайомиться з його фінансовою звітністю, достовірність показників якої підтверджена аудиторським висновком. Адже добре організований і достовірний бухгалтерський облік - це гнучкий комплекс господарських дій, що постійно змінюється і удосконалюється.

Бухгалтер і керівник сучасного підприємства повинні знати:

>  правила організації і методику ведення обліку на підприємстві;

>    особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей народного господарства;

>    правила оподаткування господарських операцій з урахуванням специфіки діяльності різних видів підприємств;

>    особливості ведення обліку на підприємствах різних форм власності і господарювання.

Кваліфіковані бухгалтери повинні розуміти свою справу, її зміст, етапи облікової процедури, її парадокси і небезпеку. Лише завдяки такому шляху вони отримують можливість зрозуміти незрозуміле, досказати недоказане, знайти пропущене, заново сформувати нові проблеми і в цьому віднайти своє призначення.

В умовах ринкової економіки фахівець з напряму "Облік і аудит" виконує важливу функцію ефективного управління виробничими і комерційними структурами, контролю за раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою.

Чітка побудова бухгалтерського обліку на підприємстві підвищує роль бухгалтера в додержанні режиму економії і комерційного успіху за будь-яких видів діяльності підприємства.

Опанування і удосконалення знань з фаху сприяє формуванню у бухгалтерів таких людських та ділових якостей, як компетентність, конфіденційність, самокритичність та об’єктивність.

Після навчання наш випускник вміє:

- організувати і вести бухгалтерський облік згідно вимог чинного законодавства;

- контролювати за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- організовувати та керувати роботу облікового апарату підприємства;

- розробляти облікову політику підприємства будь-якої форми власності та галузі економіки;

- розробляти системи та форми усіх видів обліку, правил документообігу;

- здійснювати аналіз і аудит фінансово-господарської діяльності підприємства;

- вести бухгалтерський облік та здійснювати аудит з використанням сучасних автоматизованих систем бухгалтерського обліку.

Отримавши цю кваліфікацію, наші випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, науково-дослідницьких, конструкторських та технологічних організаціях, в банках, податкових інспекціях, комерційних та сервісних службах.

Готуються фахівці для роботи в Міністерстві фінансів України, у системі Головного контрольно-ревізійного управління України, Рахункової палати, в Міністерстві закордонних справ України, а також на підприємствах торгівлі, громадського харчування, в органах державного та відомчого контролю, незалежного аудиторського контролю, контрольних підрозділів, суб'єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, у навчальних закладах системи вищої та середньої спеціальної освіти, правоохоронних органах, податковій службі.

Посади.

Головний бухгалтер; фінансовий директор; бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; керівник групи обліку; контролер-ревізор; економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; економіст з фінансової роботи; економіст; аналітик-ревізор; головний державний податковий інспектор; старший державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податкової служби; аудитор; консультант з економічних питань; науковий співробітник; викладач.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ