ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Економіка підприємства»

Рівень бакалавра з економіки підприємства студенти отримують після чотирирічного навчання.
Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з економіки  підприємства (за видами економічної діяльності) отримує освітній рівень «Повна вища освіта». Він здобуває спеціальні знання та вміння для виконання ряду функцій на підприємстві.
Рівень спеціаліста з економіки підприємства студенти отримують на базі бакалаврату протягом одного року навчання.
Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з економіки підприємства  (за видами економічної діяльності) також отримує освітній рівень «Повна вища освіта». Але він володіє спеціальними знаннями та вміннями, призначеними вже для виконання управлінських, науково-дослідних та педагогічних функцій. Він є професіоналом-економістом у сфері підприємництва, науки і освіти.

Підготовка магістра здійснюється після оволодіння навчальною програмою бакалавра  протягом 18 місяців.
Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра, спеціаліста та магістра  зі спеціальності «Економіка підприємства», майбутніх фахівців готують для роботи в об’єднаннях, асоціаціях, організаціях,  підприємствах  різних форм власності на таких посадах:
генерального директора (президента, голови правління);
директора (керівника) підприємства (підприємницької фірми);
головного економіста (радника, консультанта або аналітика з економічних питань);
начальника фінансового відділу (економіста з фінансової роботи);
начальника відділу організації праці та заробітної плати (бюро організації та заробітної плати цеху, економіста з праці);
головного бухгалтера (економіста з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, аудитора);
начальника відділу маркетингу (економіста з маркетингу);
начальника відділу матеріально-технічного постачання (економіста з матеріально-технічного постачання);
економіста з договірних та презентаційних робіт; наукового співробітника проектно-дослідної установи; викладача вищого навчального закладу.

Студенти, що навчаються за напрямом підготовки «Економіка підприємства», мають можливість проходити практику в провідних аграрних підприємствах, установах та організаціях різної форми власності Херсонської, Миколаївської областей, АР Крим.
Сьогодні наші випускники – це провідні фахівці фермерських господарств, аграрних підприємств, головного та районних управлінь агропромислового розвитку державних адміністрацій, державних контролюючих органів, вищих навчальних закладів областей Південного регіону.

В процесі навчання фахівці з економіки підприємства здобувають професійні уміння з:
- проведення комплексної економічної діагностики діяльності підприємства;
- економічного обґрунтування рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;
- розробки заходів щодо ефективнішого використання наявних ресурсів;
- виявлення резервів економічного розвитку підприємства;
- виконання оцінки економічної ефективності впровадження нової техніки та технології;
- вибору необхідних методик проведення науково-дослідних робіт;
- обґрунтування інноваційних та інвестиційних рішень поточного та стратегічного планування;
- прогнозування економічного розвитку суб’єктів господарювання.
Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, комерційна та інформаційно-аналітична.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ