ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Лісове та садово-паркове господарство»

Не дивно, що з кожним роком в світі зростає потреба у високо кваліфікованих фахівцях, здатних ефективно займатися відновленням деревних ресурсів. В даний час на Україні, і особливо на її півдні, простежується підвищений інтерес до лісових спеціальностей, що обумовлено низкою причин: прийнятою державною програмою «Ліси України» на 2002-2015 роки щодо збільшення понад 0,5 млн. га площі лісів, залишенням лісів у державній власності і стабільним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств, екологічно чистими умовами праці, пристойною зарплатою і широкими можливостями щодо працевлаштування випускників.

Відтепер лісівників та працівників садово-паркового господарства готуватимуть і на Херсонщині - в Херсонському державному аграрному університеті. Ці фахівці покликані розводити та відновлювати ліси, зберігати їх біорізноманіття, а також відновлювати унікальні стародавні парки і перетворювати міста у квітучі сади.

Ця спеціальність є однією з найбільш затребуваних у всіх регіонах України, в містах, селищах, селах.

Інженери садово-паркового господарства отримують комплексну підготовку з питань проектування всіх типів насаджень, догляду за ними на основі детального вивчення біології декоративних рослин, реконструкції і реставрації старовинних і сучасних садово-паркових об'єктів, декоративного садівництва.

Озеленення сучасних міст в світі давно вже втратило суто прикладне і утилітарне значення. На сьогоднішній день ландшафтний дизайн грає домінуючу роль в системі містобудування. Метою ландшафтного дизайну є організація гармонійного з естетичної і екологічної точки зору простору. А вже цій головній меті підкоряється весь комплекс містобудівних завдань.

Інженер садово-паркового господарства – не просто кваліфікований садівник і інженер, але і художник, дизайнер, архітектор. Це людина із загостреним почуттям прекрасного, здатного знаходити нові, оригінальні ідеї і успішно втілювати їх у життя.

Багато хто помилково вважає, що вирощувати рослини і створювати з їх допомогою сади і парки – справа не хитра. Це глибока помилка! Організація і ведення садово-паркового господарства вимагає дуже серйозної і широкої професійної підготовки. Тут виявляються необхідними знання, як фундаментальних природничих наук, так і прикладних – аграрних і технічних.

Університетом налагоджено постійні міцні зв’язки з Херсонським обласним управлінням лісового господарства,  підприємствами, установами та організаціями в Херсонській області та за її межами, що дозволить забезпечити високий рівень підготовки студентів під час проходження виробничих практик та працевлаштуватись за фахом.

Об'єктами професійної діяльності інженера лісового господарства є ліси і лісопарки, технологічні процеси по відтворенню, поліпшенню породного складу і якості лісових насаджень, підвищенню їх продуктивності, а також охорона, захист і раціональне використання земель лісового фонду.

Навчаючись на цій спеціальності, студенти вивчають такі дисципліни як дендрологія, лісова зоологія, лісова селекція, лісопаркове господарство, озеленення населених пунктів, заповідна справа, історію світового садово-паркового мистецтва, квітникарство відкритого і закритого ґрунту, дендропроектування, ландшафтну архітектуру, топіарне мистецтво, вертикальне озеленення, садово-паркове будівництво, озеленення населених пунктів, основи аранжування і композиції.

Випускники спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» можуть обіймати управлінські та виконавчі посади:

- в установах і на підприємствах лісового господарства;

- науково-дослідних станціях лісівництва та садівництва;

- на підприємствах і в приватних фірмах, які займаються веденням паркового господарства та озелененням  населених пунктів;

- територіальних органах Міністерства охорони навколишнього середовища;

- національних природних парках;

- в установах та організаціях, у підпорядкуванні яких знаходяться парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, дендропарки.

Випускники нашого вузу, що отримають кваліфікацію “Інженер садово-паркового господарства”, працюватимуть в державних установах і в приватних структурах ландшафтними дизайнерами, інженерами, агрономами зеленого будівництва в ботанічних садах, паркових комплексах, розсадниках, спеціалізованих агрофірмах, садових центрах і інших організаціях. Багато хто успішно відкриває власний бізнес.