ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Агрономія»

Первинні посади, що може обіймати фахівець

 • технолог з виробництва продукції рослинництва;
 • технолог з контролю якості продукції рослинництва;
 • технолог з переробки продукції рослинництва

Фахівець знатиме:

 • закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в рослинництві;
 • досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва і переробної промисловості;
 • ботанічні та біологічні особливості, морфологію сільськогосподарських культур;
 • вимоги сільськогосподарських культур до комплексу умов зовнішнього середовища;
 • агротехнічні методи підвищення стійкості рослин до екстремальних умов навколишнього середовища;
 • способи підготовки насіння, схеми та строки сівби сільськогосподарських культур;
 • високопродуктивні сорти і гібриди сільськогосподарських культур;
 • закономірності формування врожаю сільськогосподарських культур;
 • розв’язання екологічних проблем у рослинництві;
 • науково-обгрунтовані системи землеробства і принципи побудови сівозмін;
 • інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням нових передових елементів агротехніки вирощування і сучасних засобів хімізації (добрив, ростових речовин, пестицидів);
 • технології вирощування сільськогосподарських культур в межах системи альтернативного (біологічного) землеробства;
 • програмування врожаїв сільськогосподарських культур;
 • державні стандарти на продукцію рослинництва та показники її якості;
 • сучасні методи економічного аналізу, основи менеджменту та маркетингу;
 • основи правового регулювання підприємницької діяльності.

Фахівець умітиме:

 • організовувати підприємництво та планувати його фінансову діяльність у сфері виробництва, переробки та реалізації продукції рослинництва;
 • складати бізнес-план виробництва продукції рослинництва;
 • прогнозувати ринкову ситуацію, визначати економічну ефективність виробництва продукції рослинництва;
 • розпізнавати польові культури за морфологічними ознаками;
 • оцінювати і прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур;
 • складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур;
 • виконувати основні технологічні операції по обробітку ґрунту, внесенню добрив, посіву, поливу та догляду за сільськогосподарськими культурами;
 • контролювати якість проведення польових робіт;
 • впроваджувати і вдосконалювати на основі досягнень науки і передового досвіду інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур;
 • складати науково-обгрунтовану систему застосування добрив;


Основні завдання та обов'язки фахівця:

 • забезпечувати ефективність і рентабельність виробництва і переробки рослинної продукції у сільськогосподарських підприємствах різних форм, власності;
 • впроваджувати прогресивні технології вирощування с.-г. культур для підвищення їх врожайності;
 • надає допомогу з технологій вирощування с.-г. культур особистим, підсобним і фермерським господарствам;
 • застосовувати діючі положення з оплати праці та матеріального стимулювання працівників;
 • вести документацію, організовувати облік та складати звітність з технології рослинництва;
 • проводити розрахунок технологічних процесів вирощування та переробки продукції рослинництва, оцінювати її якість;
 • контролювати додержання працівниками виробничої і технологічної дисципліни, правил, норм з охорони, праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього природного середовища

Інформаційний буклет спеціальності