ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Гідротехніка»


2. Кваліфікаційні вимоги до бакалавра з гідромеліорації
Бакалавр повинен мати: широку ерудицію і особисту культуру володіти фундаментальними знаннями у гідротехнічній галузі, сучасним економічним мисленням, вміти самостійно і кваліфіковано вирішувати комплекс завдань що випливають з його функціональних обов'язків, бути спроможним постійно нарощувати свої знання в сфері обраної спеціальності, вільно володіти письмовою і усною літературною українською, російською мовами, іноземною мовою для користування на професійному рівні,

 

Бакалавр з гідротехніки повинен знати:
- спеціальні дисципліни: інженерну геодезію, геологію, меліоративне ґрунтознавство та землеробство, інженерну гідрогеологію і гідрометрію, гідротехнічні споруди, сільськогосподарські гідротехнічні меліорації, насоси і насосні станції, водопостачання та водовідведення експлуатацію гідромеліоративних систем, основи автоматики та автоматизації виробничих процесів, організацію і технологію гідромеліоративних робіт, меліоративні та будівельні машини;
- теоретичні основи загально наукових дисциплін (вищої математики, фізики, хімії, теоретичної механіки, нарисної геометрії, програмування, математичного моделювання та обчислювальної техніки), в обсязі зазначеного рівня  освіти;
- теоретичні основи загально-інженерних дисциплін: опору матеріалів, теорії споруд, інженерні конструкції, гідравліки, будівельних матеріалів і робіт, підвалин і фундаментів, основ електроніки та електротехніки в обсязі зазначеного рівня освіти;
- цикл гуманітарних дисциплін: історію України, філософію, іноземну мову, теорію економіки, основи законодавства та права;
- цикл організаційно-економічних дисциплін: охорону праці, комплексне використання і охорону водних ресурсів, основи екології, економіку водного господарства, планування підприємницької діяльності, системний економічний аналіз, маркетинг, трудове право, податкову справу, інвестиційну та інноваційну діяльність, зовнішньо економічну діяльність підприємств і організацій, безпосередньо забезпечуючи високий професійний рівень теоретичної і практичної підготовки бакалаврів з гідромеліорації.

Бакалавр з гідромеліорації повинен вміти:
-у проектних організаціях проводити топографічні, гідрологічні, ґрунтові вишукування, виконувати розрахунки проектно-кошторисної документації меліоративних систем, систем обводнення, водопостачання і каналізації сільськогосподарських пунктів, гідротехнічних споруд вказаних систем;
-у будівельних організаціях виконувати певні роботи в технологічному процесі будівництва та реконструкції ГМС систем сільськогосподарського обводнення та водопостачання, контролювати якість будівельних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами, застосовуючи сучасні технології будівництва.
-в управлінні-експлуатації гідромеліоративних систем виконувати на місцях практичні роботи по водорозділу води на системі, поточному ремонту елементів систем технічній експлуатації гідротехнічних споруд та практичні розрахунки пов'язані з водорозподілом води між водокористувачами систем.
-у гідрогеологомеліоративних експедиціях виконувати польові дослідження ґрунтів, підгрунтових вод, камеральну обробку матеріалів польових вишукувань;технік (інженер) управління водного господарства;
-у природо – охоронних організаціях виконувати роботи пов'язані з еколого-меліоративним станом ландшафтів.