ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Наглядова

Склад наглядової ради ДВНЗ "ХДАУ"

Завантажити документ

Наглядова

Основними функціями Наглядової ради університету є:

 • Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету та вносить свої пропозиції.
 • Надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, у забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності.
 • Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та системи вищої освіти в Україні
 • Сприяє підвищенню якісного складу науково-педагогічного колективу Університету.
 • Визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі економіки та підприємництва, менеджменту, обліку та аудиту, агрономії, переробки сільськогосподарської продукції, екології, аквакультури, будівництва та архітектури.
 • Надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень Університету в галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у практику.
 • Бере участь у подальшому розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного співробітництва Університету.
 • Сприяє затвердженню окремих рішень або укладенню відповідної постанови (розпорядження) Кабінетом Міністрів України, державними органами у встановленому порядку.
 • Виходить з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління.
 • Надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій - членів Наглядової ради.
 • Наглядає за дотриманням університетом норм чинного законодавства та Статуту, виконання рішень органів законодавчої та виконавчої влад.
 • Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету.
 • Може вносити мотивоване подання до колегіального органу громадського самоврядування (конференція трудового колективу) університету, питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу.