ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

 

ПОВНИЙ СКЛАД РАДИ

 

Голова ради:

Ушкаренко Віктор Олександрович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, завідувач кафедрою, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.02.

Заступник голови:

Базалій Валерій Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедрою, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вчений секретар:

Шепель Андрій Васильович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.02.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Аверчев Олександр Володимирович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.02.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вожегова Раїса Анатоліївна, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, Інститут зрошуваного землеробства НААН, спеціальність 06.01.09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вожегов Сергій Гервасьович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут рису НААН, спеціальність 06.01.02

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Домарацький Євгеній Олександрович, д.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність - 06.01.09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гармашов Володимир Вікторович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, спеціальність 06.01.09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жуйков Олександр Геннадійович, д.с.-г.н., доцент, професор кафедри, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лимар Анатолій Остапович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.02

Малярчук Микола Петрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Інститут землеробства НААН, спеціальність 06.01.02

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Марковська Олена Євгеніївна, д.с.-г.н., професор, в.о. завідувач кафедрою, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.02

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морозов Олексій Володимирович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри Херсонського державного аграрно-економічного університету, спеціальність 06.01.02

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шатковський Андрій Петрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи, Інститут водних проблем і меліорації, спеціальність - 06.01.02

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міхеєв Євген Костянтинович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.02

Щербаков Віктор Якович, д.с.-г.н., професор кафедри, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 06.01.09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Нормативно-правова-база

Назва документа

1.

Закон України «Про вищу освіту»

2.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

3.

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

4.

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309

5.

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059

6.

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)

7

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

8.

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (зі змінами)

9.

Наказ МОН України від 17.10.2012 № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

10.

Наказ МОН України від 17.10.2012 р. №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

11.

Наказ МОН України від 14.07.2015  № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

12.

Наказ МОН України від 14.09.2011 № 1059 «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»

13.

Порядок подання повідомлень про захист дисертацій

Оголошення щодо захистів дисертацій

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/ogoloshennya-shodo-zahistiv-disertacij

Каталог дисертацій


№ з/п

ПІБ здобувача

Науковий ступінь та спеціальність

Тема дисертації

Матеріали для ознайомлення

Відгуки опонентів

2021 р.

1.

Коваленко О.А.

06.01.09 - рослинництво

Агроекологічне обгрунтування та розробка елементів біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня України автореферат дисертація

Відгук Лавринеко Ю.О.

Відгук Єременко О.А.

Відгук Домарацького Є.О.

 

2.

Каменева Н.В.

06.01.09 - рослинництво

Агротехнологічні основи підвищення продуктивності та якості винограду в умовах південного степу України автореферат дисертація

Відгук Щербакова В.Я.

Відгук Шевченка І.В.

Відгук Коковіхіна С.В.

3.

Чабан В.О.

06.01.02 – сільськогосподарські меліорації

Агротехнологічне обґрунтування технології вирощування шавлії мускатної за краплинного зрошення в умовах південного степу України

автореферат дисертація

Відгук Шатковського А.П.

Відгук Писаренка П.В.

Відгук  Хоміної В.Я.

4.

Дробітько А.В.

06.01.09 - рослинництво

Агробіологічні основи підвищення продуктивності зернових і зернобобових культур в умовах степу України

автореферат

дисертація

Відгук  Кривенко А.І.

Вiдгук Петриченка В.Ф.

Відгук Жуйкова О.Г.

5.

Панфілова А.В.

06.01.09 - рослинництво

Агроекологічне обгрунтування технологій вирощування пшениці озимої та ячменю ярого за різних систем живлення в умовах південного степу України

автореферат

дисертація Відгук Єременко О.А.

Відгук Щербакова В.Я.

Відгук Коковіхіна С.В.

6.

Кохан А.В.

06.01.09 - рослинництво

Агротехнологічні основи підвищення продуктивності соняшнику в умовах недостатнього та нестійкого зволоження

автореферат

 дисертація Відгук Домарацького Є.О.

Відгук Коковіхіна С.В.

Відгук Федорчука М.І.

 

2020 р.

1.

Нагірний В.В.

06.01.09 - рослинництво

Вплив строків сівби та мікродобрив на продуктивність сортів ячменю озимого в умовах півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Коковіхіна С.В.

Відгук Щербакова В.Я.

2.

Коваленко В. П.

06.01.09 - рослинництво

Агробіологічні основи підвищення продуктивності багаторічних бобових трав у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

автореферат

дисертація

Відгук Жуйкова О.Г.

Відгук Полякова О.І.

Відгук Хоміної В.Я.

 

2019 р.

1.

Рудік О.Л.

д.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Агроекологічне обґрунтування і розробка базисних елементів технології вирощування льону олійного подвійного використання в умовах півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Щербакова В.Я

Відгук Полякова О.І.

Відгук Єременко О.А.

2.

Козлова О.П.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність соняшнику при застосуванні біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування на півдні України

автореферат

дисертація

Відгук Коковіхіна С.В.

Відгук Коваленка О.А.

3.

Макарова Т.К.

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Агромеліоративна ефективність використання фосфогіпсу на зрошуваних землях північного Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Морозова О.В.

Відгук Біляєвої І.М.

4.

Кривенко А.І

д.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Наукове обґрунтування біологізованих технологій вирощування озимих зернових культур в умовах південного Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Каленської С.М.

Відгук Єременко О.А.

Відгук Жуйкова О.Г.

5.

Домарацький Є.О.

д.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Агроекологічне обґрунтування системного застосування багатофункціональних рістрегулюючих препаратів при вирощуванні польових культур у південному Степу

автореферат

дисертація

Відгук Лихочвора В.В.

Відгук Лавринеко Ю.О.

Відгук Гармашова В.В.

6.

Добровольський А.В.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Ефективність сучасних рістрегулюючих препаратів за біологізації технології вирощування соняшнику в південному Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Лавриненка Ю.О.

Відгук Щербакова В.Я.

7.

Свиридовський В.М.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність цибулі ріпчастої залежно від режимів зрошення та захисту рослин на півдні України

автореферат

дисертація

Відгук Гармашова В.В.

Відгук Хоміної В.Я.

2018 р.

1.

Марковська О.Є.

д.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Наукове обґрунтування агроекологічних та технологічних заходів у сівозмінах на зрошуваних землях південного Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Танчика С.П.

Відгук Цилюрик О.І.

Відгук Васюти В.В

2.

Юзюк С. М. 

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Продуктивність картоплі на краплинному зрошенні за різних умов зволоження та способів удобрення на півдні України

автореферат

дисертація

Відгук Вожегова С.Г.

Відгук Васюти В.В.

3.

Дробіт О.С. 

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення південного Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Щербакова В.Я

Відгук Коваленко О.А.

4.

Максимов Д.О.

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Урожайність та якість зерна квасолі залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив і ширини міжряддя при зрошенні

автореферат

дисертація

Відгук Малярчука М.П.

Відгук Васюти В.В.

5.

Єременко О.А.

д.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Агробіологічні основи формування продуктивності олійних культур (Helianthus annuus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.) в південному Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Федорчука М.І.

Відгук Полякова О.І.

Відгук Мельника А.В.

6.

Біляєва І.М.

д.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів підвищення продуктивності зрошуваних земель в умовах півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Тараріко О.Г.

Відгук Лимаря А.О.

Відгук Васюти В.В.

7.

Нетіс В.І.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Оптимізація елементів технології вирощування сої на зрошуваних землях півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Щербакова В.Я.

Відгук Коваленка О.А.

2017 р.

1.

Безніцька Н.В.

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Формування показників родючості і продуктивності меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату (на прикладі Херсонської області)

автореферат

дисертація

Відгук Писаренко П.В.

Відгук Мельник М.А.

2.

Запорожченко В.Ю.

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Розробка водозберігаючих режимів зрошення люцерни в степовій та лісостеповій зонах України

автореферат

дисертація

Відгук Морозова О.В.

Відгук Біляєвої І.М.

3.

Нестерчук В.В.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та мікродобрив в умовах півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Полякова О.І.

Відгук Жуйкова О.Г.

4.

Лиховид П.В.

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Продуктивність кукурудзи цукрової залежно від обробітку ґрунту, удобрення, загущення рослин при краплинному зрошенні

автореферат

дисертація

Відгук Вожегова С.Г.

Відгук Малярчука М.П.

5.

Бойко М.О.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Агробіологічне обґрунтування елементів технології вирощування гібридів сорго зернового в південному Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Коваленка А.М.

Відгук Щербакова В.Я.

6.

Сметанко О.В.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в умовах південного Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Коковіхіна С.В.

Відгук Зайця С.О.

7.

Панкеев С.В.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення та умов зволоження на півдні України

автореферат

дисертація

Відгук Лавриненка Ю.О.

Відгук Коваленка О.А.

8.

Мунтян Л.В

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від норм висіву та удобрення в рисових сівозмінах південного Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Щербакова В.Я.

Відгук Коваленка О.А.

9.

Іскакова О.Ш.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність сортів картоплі літнього садіння в умовах півдня України на краплинному зрошенні

автореферат

дисертація

Відгук Балашової Г.С.

Відгук Куц Г.М.

10.

Шевель В.І.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Формування продуктивності зерна сортів проса залежно від строків сівби і фонів живлення
в умовах півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Щербакова В.Я.

Відгук Каращука Г.В.

2016 р.

1.

Максимов М.В.

к.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Удосконалення технології вирощування сочевиці за різних умов зволоження

автореферат

дисертація

Відгук Вожегова С.Г.

Відгук Малярчука М.П.

2.

Шатковський А.П.

д.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Наукові основи інтенсивних технологій краплинного зрошення просапних культур в умовах Степу України

автореферат

дисертація

Відгук Тараріко О.Г.

Відгук Мошинського В.С.

Відгук Морозова О.В.

3.

Гож О.А.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мікродобрив та регуляторів росту на зрошуваних землях півдня України

автореферат

дисертація

Відгук Гирка А.Д.

Відгук Коваленка О.А.

4.

Вожегов С.Г.

д.с.-г.н.,06.01.02-
с.-г. меліорації

Теоретичне та агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах

автореферат

дисертація

Відгук Тараріко О.Г.

Відгук Мошинського В.С.

Відгук Ткаліч Ю.І.

Відгук Малярчука М.П.

5.

Пілярська О.О.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Продуктивність гібриду кукурудзи Крос 221М залежно від умов зволоження, удобрення та густоти стояння рослин в умовах південного Степу

автореферат

дисертація

Відгук Коваленка О.А.

Відгук Щербакова В.Я.

6.

Новохижній М.В.

к.с.-г.н., 06.01.09- рослинництво

Формування врожаю пшениці твердої ярої залежно від рівня інтенсифікації технології її вирощування на півдні України

автореферат

дисертація

Відгук Солодушко М. М.

Відгук Коковіхіна С.В.

Пам'ятка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук регулює Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Представлена необхідна інформація для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, форми та зразки документів:

  • етапи проходження документів для захисту дисертацій;
  • перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Етапи проходження документів для захисту дисертації у СВР університету

1. Здобувач (докторант, аспірант), який представляє дисертацію до захисту у спеціалізовану вчену раду університету (далі – СВР), подає ученому секретареві СВР заяву на ім'я Ректора університету з проханням про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація, а також заяву про перевірку рукопису дисертації на академічний плагіат. Відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки  України № 1059 від 14.09.2011 р. здобувачем  подається повний комплект документів, в тому числі висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

2. У разі відсутності зауважень щодо поданих здобувачем документів, голова спеціалізованої вченої ради візує заяву, після чого визначається дата засідання СВР для попереднього захисту дисертації.

3. Після проведення попереднього захисту дисертації у СВР призначається експертна комісія СВР у складі трьох членів ради. Після опрацювання призначеними експертами документів по дисертаційній роботі (первинної документації, повноти висвітлення отриманих результатів досліджень у наукових фахових виданнях України тощо) оформлюється висновок експертної комісії, який затверджується на засіданні СВР, технічний секретар оформлює протокол засідання СВР про прийняття роботи до захисту.

4. Після прийняття СВР дисертаційної роботи до захисту технічний секретар оформляє і реєструє лист-повідомлення про захист дисертації для відправлення і розміщення на веб-сайті МОН України.

Відскановані оригінали повідомлень повинні бути надіслані з поштових скриньок СВР у форматі PDF. TIFF або JPG. Повідомлення, які надходитимуть до 10 числа поточного місяця, будуть розміщуватись на веб-сайті МОН України у перший робочий день наступного місяця. Повідомлення, які надходитимуть до 25 числа поточного місяця, будуть розміщуватись на веб-сайті МОН України у дванадцятий робочий день наступного місяця.

5. Після розміщення (опублікування) на сайті МОН України повідомлення  про захист СВР призначає дату захисту (не раніше, ніж місяць після опублікування) і дає дозвіл на розсилання автореферату рекомендованими листами.

6. Автореферат розсилається не пізніше, як за місяць до дати захисту. При обов’язковому розсиланні авторефератів дисертацій слід керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів». 

7. Не пізніше як за місяць до дати захисту здобувач подає до науково-технічної бібліотеки Університету (вул. Стрітенська, 23, головний корпус) у паперовому варіанті один примірник оригіналу дисертації, два примірники автореферату та його електронну версію у форматі pdf. Після реєстрації вказаних документів у науковій бібліотеці, здобувач отримує довідку про прийняття дисертаційної роботи і автореферату на зберігання. 

8.  Відгуки офіційних опонентів повинні бути розміщенні на сайті Херсонського ДАУ у розділі спецрада Д 67.830.01 не пізніше, як за 10 днів до захисту дисертації, відскановані у форматі .pdf .

Зареєстровані відгуки після ознайомлення здобувачем передаються ученому секретарю СВР для підготовки до проведення процедури захисту.

9.  Кошторис щодо оплати за проведення процедури захисту для здобувачів формується фінансово-бухгалтерською службою Університету.

10. Оголошення про офіційний захист дисертації, надруковане на папері формату А4, вивішується у вестибюлі головного корпусу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

11. Упродовж трьох тижнів після захисту дисертації здобувач оформляє документи (відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 1059 від 14.09.2011р.) для відправлення дисертації на реєстрацію в УкрІНТЕІ та формує два примірники атестаційної справи. Перший - скеровується у МОН України, другий – подається на зберігання до технічного секретаря СВР. Документи підписують учений секретар і голова (або головуючий на засіданні СВР), їх підписи завіряються гербовою печаткою університету.

12. Укомплектовані документи атестаційної справи (а також облікові картки дисертації та листи до УкрІНТЕІ і МОН України) передаються на перевірку технічним секретарем.

13. Один примірник атестаційної справи, оформлений відповідно до діючих вимог, подається до МОН України. Другий примірник атестаційної справи, а також відбитки статей, передаються технічному секретарю на зберігання.

14. Один примірник облікової картки дисертації (ОКД) після реєстрації в УкрІНТЕІ здобувачеві необхідно долучити до атестаційної справи, яка подається у МОН України, а другий - до справи, що зберігається у технічного секретаря.

 Перелік

документів, які подає до спеціалізованої вченої ради

здобувач наукового ступеня 

1. Заява на ім’я голови СВР про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники) (підписує технічний секретар ради).

3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники) (підписує технічний секретар СВР).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН України (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені) (підписує технічний секретар СВР).

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 (для кандидатської дисертації).

6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі .

7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук) (підписує технічний секретар).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалися дисертаційні дослідження або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до СВР відповідно до цього переліку, пред’являються у СВР і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом технічного секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).