ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Рада професорів ХДАУ

Інформація про Раду професорів ДВНЗ "ХДАУ"

Рада професорів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» є незалежним, колегіальним дорадчим органом, що створений на основі добровільного об’єднання фахівців найвищої  кваліфікації з метою розгляду та підготовки рекомендацій для прийняття рішень з питань наукового супроводження, планування, фінансування, координації наукової та науково-педагогічної діяльності, наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо діяльності університету та його підрозділів з урахування інноваційних наукових підходів у процесі прогнозування та вироблення стратегічних пріоритетів розвитку ДВНЗ «ХДАУ».
Раду професорів було створено 5 листопада 2013 року за ініціативою Херсонської обласної ради та рішенням ректорату ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Першим головою Ради професорів було призначено професора, д.с-г.н. Дєброва В.В. На 2017 рік обрано головою Ради професора, д.е.н. Соловйова І.О.
Основні напрямки діяльності:
- виступає з ініціативами з різних питань наукового, освітнього і громадського життя, вносити пропозиції ректорату, Вченій раді університету, науковим і громадських організаціям та брати участь у прийнятті інших рішень щодо навчальної, методичної, наукової та інноваційної діяльності ДВНЗ «ХДАУ»;
- представляє і захищає права та законні інтереси науковців ДВНЗ «ХДАУ» в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і громадських організаціях і об’єднаннях;
- здійснює додаткове рецензування результатів дисертаційних досліджень за поданням спеціалізованих вчених рад та надавати рекомендації для представлення наукових робіт до захисту;
- проводить експертну оцінку наукових видань, науково-методичних праць та наукових проектів ( в тому числі для участі в конкурсах) за поданням науково-дослідного сектору;
- організовує наукові школи, семінари, форуми, круглі столи і конференції;
- здійснює співробітництво з науковими, науково-дослідними установами, навчальними закладами України та зарубіжжя;
- бере участь у міжнародних, державних, регіональних та інших проектах, програмах, грантах;
- організовує центри ділового співробітництва з питань запровадження інноваційних розробок, проведення виставок, конкурсів, ярмарок;
- здійснює дорадчу та консалтингову діяльність в інтересах науковців університету, яка не суперечить чинному законодавству України.
- вносить на обговорення ректорату та Вченої ради університету, а також на розгляд керівництва ДВНЗ «ХДАУ» наукові рекомендації та інші пропозиції з актуальних питань науково-педагогічної та наукової діяльності та удосконалення галузевої науки;
- вносить на розгляд керівництва університету пропозиції щодо затвердження відповідних рішень Ради наказами ректора та спільними рішеннями з іншими органами виконавчої влади та зацікавленими організаціями;
- здійснює розгляд дисертаційних робіт, що подаються до Наукової ради докторантами, аспірантами і здобувачами та надавати відповідні рекомендаційні висновки щодо цих робіт;
- отримує необхідну інформацію та документи, що стосуються питань науково-педагогічної діяльності, виховної роботи та питань наукового характеру з розвитку агропромислового та водогосподарського комплексів Херсонської області.
Склад Ради професорів


ЯРЕМКО Юрій Іванович

д.е.н., доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФЕДОРЧУК Михайло Іванович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

АВЕРЧЕВ Олександр Володимирович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

САВЧЕНКО Олександр Григорович

д.ф.-м.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВОВЧЕНКО Борис Омелянович

д.с.-г.н., професор

 

УШКАРЕНКО Віктор Олександрович

д.с.-г.н., професор, академік НААН

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

БАЗАЛІЙ Валерій Васильович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОКОВІХІН Сергій Васильович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЕЛИХ Віктор Григорович

д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААНУ

 

ДЄБРОВ Валерій Васильович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НЕЖЛУКЧЕНКО Тетяна Іванівна

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

БЕРЕГОВА Галина Дмитрівна

д.філос.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ШЕРМАН Ісаак Михайлович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПИЛИПЕНКО Юрій Володимирович

д.с.-г.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРАНОВСЬКА Людмила Миколаївна

д.е.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РУСНАК Алла Валентинівна

д.е.н., доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СОЛОВЙОВ Ігор Олександрович

д.е.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТАНКЛЕВСЬКА Наталія Станіславівна

д.е.н., професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МОРОЗОВ Олексій Володимирович
МОРОЗОВ Володимир Васильович
МОРОЗОВ Роман Володимирович

д.с.-г.н., професор
д.с.-г.н., професор
д.е.н., професор

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

ЖУЙКОВ Олександр Геннадійович

д.с.-г.н., доцент