ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Положення та програми для вступу в ДВНЗ "ХДАУ"

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» на 2018 рік

Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет” на 2018 рік

Правила прийому до ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2018 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури та докторантури Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» у 2018 році

Програма додаткового фахового вступного випробування спеціальності 051 «Економіка» для здобуття  освітнього рівня «Магістр» на базі освітнього рівня «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»