ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Правила прийому з додатками

Правила прийому до ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2018 році (зі змінами та доповненнями)

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 3. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Правила прийому до аспірантури та докторантури Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» у 2018 році

Додаток 7. Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, для здобуття вищої освіти у 2018 році

Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році