ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Правила прийому з додатками

Зміни до правил прийому до ДВНЗ "ХДАУ" у 2017 р.

Зміни до правил прийому до ДВНЗ "ХДАУ" у 2017 р.

Правила прийому з додатками на 2017 рік:

І. Загальні положення 
ІІ. Конкурсний відбір 
ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування 
ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 
V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ДВНЗ «ХДАУ» 
VІ. Організація та проведення конкурсного відбору 
VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
Х. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 
XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту 
XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДВНЗ «ХДАУ» 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
Додаток 5. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу
Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» в 2017 році
Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» у 2017 році
Додаток 9. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» у 2017 році