ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Отримано сертифікат про успішну акредитацію освітньо-наукової програми PhD 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури успішно пройшла акредитацію за вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та отримала  СЕРТИФІКАТ  про акредитацію освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультури» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

 

Скрин екрану під час засідання кафедри та вітальне слово завідувача Павла Кутіщева щодо отримання сертифікату про акредитацію освітньої програми

 

Гарант освітньо-наукової програми, керівник проєктної групи, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української технологічної академії, заслужений діяч науки і техніки України професор Шерман Ісаак Михайлович та проєктна група розробки ОНП щиро дякує всім учасникам цього процесу!

Пріоритетним напрямом є самовдосконалення, розвиток викладацької майстерності, оновлення інноваційного змісту навчального процесу, консолідація зі стейкхолдерами, врахування інтересів здобувачів вищої освіти та розширення горизонтів міжнародного партнерства.

Автори: завідувач кафедри ВБА, доцент Павло Кутіщев, доцент кафедри Олена Гончарjва (13.01.2021)