ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Формування індивідуальної освітньої траекторії студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Завідувачкою кафедрою землеустрою, геодезії та кадастру, факультету архітектури та будівництва Наталією Дудяк 25 листопада 2020 року була ініційована онлайн-зустріч зі студентським активом спеціальності, гарантами освітніх програм та кураторами груп з метою удосконалення індивідуальної  освітньої траєкторії навчання в межах освітньої програми (ОП) «Геодезія та землеустрій».

 

Наталія Дудяк (гарант ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Бакалавр») звернула ще раз увагу студентів що сучасний навчальний процес Херсонського державного аграрно-економічного університету, орієнтований на якісну підготовку компетентного випускника за ОП «Геодезія та землеустрій», яка передбачає наявність освітньої програми, кожна частина якого поєднана з компетенціями й результатами навчання.

 

Олена Арнаутова студентка 4 курсу зазначила, що ОП передбачені дисципліни (Реєстрація права власності та оренди, Автоматизація ДЗК, Експертна оцінка земельних ділянок) що є актуальними для швидкого реагування майбутніх фахівців на зміни сьогодення.

З погляду навчального процесу, зазначив Юрій Яремко (гарант  ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти «Магістр») важливим елементом  індивідуальної освітньої траєкторії студента є вибір тематики та наукового керівника науково-практичних і науково-дослідних робіт. Кафедрою землеустрою, геодезії та кадастру створенні всі умови щодо розвитку цієї складової, а саме організація та проведення кожного року:

-         на весні Всеукраїнської науково-практичної конференції;

-         в літку Міжнародної науково-практичної конференції;

-         восени Всеукраїнського наукового семінару;

-         протягом року заняття в науковому гуртку «Геодезія та землеустрій» та студентські конференції.

Наталія Лавренко (гарант ОП початкового рівня (короткого циклувищої освіти «Молодший бакалавр»), обґрунтувала особливості індивідуальна освітньої траєкторії на початковому рівні, щодо переліку дисциплін варіативної частини основної освітньої програми, що пропонуються студентові на власний вибір.

Студентка 2 курсу Анастасія Ревенко відзначила організацію та проведення навчальних практик навіть в умовах COVID-19 їх значимість і важливість щодо  індивідуальної освітньої траєкторії студента.

 

Куратори та студенти були активні при обговоренні, жваво ставили запитання і в свою чергу змогли отримати вичерпні відповіді на ті запитання, які їх цікавили, а також висловили зацікавленість в подальшій роботі зі студентами своїх груп щодо надання і обговорення особливостей індивідуальна освітньої траєкторії кожного з них.

 

Автор: завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Наталія Дудяк (29.11.2020)