ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Колекційний розсадник ХДАЕУ

Важливим елементом навчального процесу для майбутніх спеціалістів є набуття практичних навичок. Для набуття студентами агрономічного факультету глибоких знань і умінь активно використовується колекційний розсадник Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Завдяки об’єднанню зусиль здобувачів вищої освіти та співробітників кафедри рослинництва та агроінженерії на ділянці колекційного розсадника 20 жовтня 2020 року було висіяно колекцію озимих культур, а саме пшеницю озиму, ячмінь озимий, трітікале озиме та жито озиме.

Дана колекція озимих культур має надзвичайну наукову цінність і перспективність, яка необхідна для оволодіння майбутньою професійною діяльністю здобувачів вищої освіти, проведення наукових досліджень викладачами, аспірантами, докторантами.

Плідна робота вселяє надію на успіх!

Автор: Нікітенко М.П., асистент кафедри рослинництва та агроінженерії (21.10.2020 р.)