ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Підсумковий дистанційний залік з інженерної графіки

Дистанційне навчання здобувачів вищої освіти  інженерних спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» на першому курсі з графічних дисциплін «Нарисна геометрія та інженерна графіка»  має деякі особливості в порівнянні з дисциплінами текстового  наповнення.

Процес надбання креслярських навичок, які в першу чергу потрібен навіть початківцю-проектувальнику, складається з виконання окремих креслярських  завдань у стандартному форматі  А4,  як під час лекцій  та практичних занять,  так і під час домашньої роботи.     

Основною метою всього процесу навчання є розвиток у студентів  просторового мислення та просторового уявлення об’єктів креслення. Майбутній інженер повинен не тільки зробити креслення  з урахуванням всіх правил ЄСКД  (єдиної системи конструкторської документації) те, що він уявляє, але й вміти правильно  «прочитати»  креслення інших фахівців.

При дистанційному навчанні графічних дисциплін не вистачає особистого, живого спілкування викладача зі студентами для пояснення помилок при кресленні. Треба відмітити, що більшість студентів дуже старанно виконують завдання та пересилають креслення електронною поштою.

 

 

 

Автор - доцент каф. науки про Землю Петрова А.Т. (21.05.2020)