ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Комплексна перевірка знань на біолого-технологічному факультеті

12 червня 2019 року на біолого-технологічному факультеті відбулась комплексна перевірка знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання денної форми за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Склад Екзаменаційної комісії:

Тетяна Терпецька - директор Херсонського державного підприємства «Біологічна фабрика», голова Екзаменаційної комісії;

Наталія Корбич - к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, заступник голови;

Ірина  Балабанова - к.с.-г.н., доцент кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, декан біолого-технологічного факультету;

Наталія Папакіна - к.с.-г.н., доцент кафедри генетики і розведення та розведення с.-г. тварин ім. В.П. Коваленка;

Сергій Панкеєв - к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Здобувачі вищої освіти проходили комплексну перевірку знань з теоретичної частини усіх навчальних дисциплін та виконували практичну частину в умовах навчальних лабораторій факультету.

 

Запрошуємо наших здобувачів вищої освіти до навчання за другим (магістерським) рівнем освіти за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Автор: Кривий В.В. Прес-центр (БТФ)