ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Здобувач вищої освіти отримав можливість здобути безцінні знання та практичні навички під час навчання в агроінтернатурі

Здобувач вищої освіти першого бакалаврського рівня 3 року навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Магаляс Влавдислав, завдячуючи проректору з наукової роботи та міжнародної діяльності, д.с.-г.н., професору, Заслуженому діячу науки і техніки України Аверчеву О.В. та завідувачу кафедри, к.е.н., доценту Дудяк Н. В. отримав можливість здобути безцінні знання та практичні навички під час навчання в агроінтернатурі від Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP на ТОВ «Херсонземпроект».

 

Під час навчання студент брав участь у розробці проектів з організації територій під виноградниками з урахуванням природно-кліматичних умов, ґрунтів, рельєфу, крутості схилу.

 

Подібні стажування дають змогу ознайомитись з процесом організації території на практиці, вдосконалити свої теоретичні знання та поєднати їх з практичними навичками, отриманими під час проходження агроінтернатури. Український проект бізнес-розвитку плодовооцівництва дає можливість пройти практику на сучасних підприємствах, які можуть стати місцем роботи в майбутньому.

 

Автор: асистент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Польова І.С.