ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Другий день роботи експертної комісії з акредитації напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

29 травня 2019 року продовжила роботу експертна комісія щодо проведення первинної акредитаційної експертизи бакалаврів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» в Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Експертна комісія провела перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам, а саме перевірила стан кадрового забезпечення кафедри, провела перевірку робочих програм, наявність навчально-методичних комплексів начальних дисциплін.

Автор: Кривий В.В. Прес-центр (БТФ)