ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вітаємо науково-педагогічних працівників університету з присвоєнням вченого звання професор і доцент!

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 23 квітня 2019 року та відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907 присвоєне:

 вчене звання професора

Жуйкову Олександру Геннадійовичу - професора кафедри землеробства

Кирилову Юрію Євгеновичу - професора кафедри публічного управління та адміністрування

вчене звання доцента

Круковській Олені Володимирівні - доцента кафедри обліку і оподаткування

Шиковій Лілії Валеріївні - доцента кафедри землеустрою, геодезії та кадастру

Автор: Лавренко С.О.