ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

«Технології захисту навколишнього середовища» Нова спеціальність – нова перспектива!

Проблема взаємодії людини з природою має глобальний характер і перетворилася на одну з найбільш актуальних у наш час. Розв’язання проблеми взаємодії людини з природою пов’язується із установленням гармонійного співіснування природи, суспільства і людини, що забезпечує усі потреби людства. У нових суспільно-політичних і економічних умовах вагомого значення набуває сфера охорони та захисту навколишнього середовища, яка охоплює важливі ланки суспільно-економічної структури. У цій сфері, як у жодній іншій, тісно переплітаються економічні, політичні, професійні аспекти розвитку суспільства.

Отримати відповідну освіту відтепер можна в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» – спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» відкрито на кафедрі екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка.

Під час навчання студенти цієї спеціальності проводять спостереження за якістю компонентів довкілля, аналізують виникнення екологічно небезпечних ситуацій, приймають участь у науково-дослідних роботах з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, раціонального використання земельних і водних ресурсів; розробляють заходи щодо запобігання забрудненню довкілля, плани з охорони навколишнього середовища, проектну та дозвільну документацію та ін.

До того ж, у навчальному процесі викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні технології та унікальне спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення світового рівня для моделювання та прогнозування різних екологічних ситуацій.

 

Виїзне практичне заняття майбутніх технологів із захисту навколишнього середовища

Фахівець з технологій захисту навколишнього середовища може займати такі посади: технолог з природокористування; технолог з відтворення природних екосистем; технолог з техногенно-екологічної безпеки;  технолог з охорони природних екосистем; інженер-контролер; технолог-лаборант; еколог; експерт з екології; консультант з екології; молодший науковий співробітник; науковий співробітник; державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду.

Чекаємо майбутніх абітурієнтів! 

Автор: Стратічук Н.В. – доцент кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка